ناکامی ارتش ترکیه و مزدورانش در حمله به روستای خالدیه عین عیسی

تلاش ارتش متجاوز ترکیه و مزدورانش برای ورود به روستای خادیه در غرب عین عیسی ناکام ماند. خودرو متجاوزان از سوی نیروهای شورای نظامی گری‌سپی منهدم شد.

صبح امروز ارتش اشغالگر ترک و مزدورانش درصدد بودند با استفاده از یک خودرو باری به روستای خالدیه در غرب عین عیسی نفوذ کنند. مبارزان شورای نظامی گری‌سپی خودرو متجاوزان را هدف قرار داده و آنرا منهدم کردند.

پس از ضرب شست مبارزان به اشغالگران، توپخانه‌های ارتش غاصب ترک اقدام به حملات راکتی و خمپاره‌ای به روستاهای خوشان و خالدیه در مسیر جاده بین‌المللی ام4 نمودند.