کشته شدن سه سرباز اشغالگر ترکیه در کمتر از ۴۵ دقیقه

ه.پ.گ از تداوم جنگ نیروهایش با سربازان ارتش اشغالگر ترکیه در هفتانین خبر داده و می‌گوید در ۴۵ دقیقه سه سرباز ترک کشته شده‌اند.