خط رهبری و مبارزه انقلابی پیروز خواهد شد

درک رهبری کافی نیست! مردم باید آن را زندگی کنند و در زندگی به کار گیرند و تحقق بخشند. وقتی این کار را انجام دادیم خط رهبری و مبارزه انقلابی پیروز می‌شود و دشمن شکست می‌خورد.

رهبر آپو تفکر آزادی و فرهنگ مقاومت را ایجاد کرد تا در وجود خلق کورد، در بین مردم خاورمیانه و از آنجا در جامعه جهانی گسترش یابد. هر قدم از راه رهبر آپو که از فردی شروع شد و جهانی شد، از آمارا شروع شد و به جامعه کوردستان رسید، از رهایی از ظلم و ستم شروع شد و پارادایم ملت دموکراتیک را ایجاد کرد! محصول تلاش، دادن بها و روشنفکری بزرگ و خلاقیت فیزیکی او است. او آثار عمیقی در تاریخ به جا گذاشت و این فرهنگ را به وجود آورد.
رهبر آپو تفکر ما را با معنا و شجاعت تقویت کرد و آن را به اراده‌ای بزرگ تبدیل کرد. تسلیم و بردگی را از شخصیت ما زدود و روح ما را به آگاهی و آزادی آراست. معنویت ما مملو از اخلاق آزادی شد و وفاداری ما به جامعه تقویت شد. رهبر آپو تفکر تاریخی ما را به وجود آورد، ما را وادار کرد که به ریشه‌هایمان محکم بچسبیم. به ما یاد داد که زندگی جدا از هویت و فرهنگ ما وجود ندارد! زندگی نفرین شده را برای خودمان قبول نکنیم. ما به عنوان پیروان او باید رهبر خود را ارزیابی کنیم، این امر بدیهی است.
رهبری حقیقت است
رهبر آپو «کلمه»، «معنا» و «عمل» است. تلاش برای درک رهبر آپو باور به قدرت کلمات و معنا از کلام رهبری است. درک رهبری، درک تفکر گفتاری رهبری است. رهبری حقیقت است. حقیقتی که در طبیعت، جامعه و زنان شکوفا شده و شروع به مقاومت کرده است. کودکی که جامعه را فهمیده است. فرزند مبارک جامعه و فرزند بزرگوار زن- مادر است. رهبری پلی است در جستجوی حقیقت در دیالکتیک گذشته-حال-آینده، توقفی در مسیر حقیقت، بالاترین سطح است.
رهبری با ماست
مسافران راه حق و مدافعان مصمم حقیقت جویی باید در خط رهبری قدم بردارند. خواندن، درک و اجرای افکار رهبری، راه رسیدن به حقیقت است. رهبر آپو نوشتن کلام است. رهبری تجزیه و تحلیل و حفاظت از یک پارادایم جدید است. رهبر آپو خود را تبدیل به گفتار، نوشتار و کتاب کرد. کسانی که می‌خواهند رهبر آپو را دوست داشته باشند، آنهایی که می‌خواهند رهبری را بشناسند و ببینند، راه دور نروند. رهبری با ماست. یک کتاب، یک کلمه با ماست. کسانی که می‌خواهند رهبری را درک کنند، باید بر قدرت معنا تمرکز کنند. کسانی که می خواهند رهبری را بشناسند، باید بر قدرت کلام تکیه کنند.
رهبری نور ماست
درک روشنی است. روشنایی مشعل در لابلای اعماق وجود ماست. نور است، سرعت است، در سرعت خود همزمان توقف است! نور جاودانه و همیشه زنده است. نور، بینایی است. چشمان ما از طریق نور می‌بینند. چشم بینا به قدرت درک می‌رسد. دانش روشنگری و معناست. رهبری، نور ماست، نور ذهن ما. چشم تفکر ماست. نور درک و فهم با سرعت نور است.
همراهی ضعیف
رهبری ۲۳ سال است که در انزوا و شکنجه شدید اسارت است. ظلم دشمن از بربریت او ناشی می‌شود. ما از اعتماد و امید دست نمی‌کشیم. اما آن کس که باید از وی پرسش کنیم، خودمان هستیم. ما به عنوان پیروان رهبری، خود باید خود را از شر همراهی ضعیف نجات دهیم. انتقاد ما تنها با تضمین آزادی فیزیکی رهبرمان امکان پذیر است. ما می‌دانیم که با بزرگترین مبارزه می‌توان این کار را انجام داد.
کمپین‌ها و اقداماتی برای آزادی جسمانی رهبر آپو برگزار می‌شود. البته اینها معنادار و مهم هستند. آنها باید بیشتر تقویت و گسترش یابند. اما مهمترین مبنای شکستن انزوای تحمیلی بر رهبر آپو، زندگی و اجرای ایده‌های رهبری است که نباید حتی لحظه‌ای آن را فراموش کنیم. تا جایی که ما فرهنگ و سیره رهبر خود را در شخصیت و عمل خود قرار داده‌ایم، رهبری نیز آنجا خواهد بود. وقتی رهبری در شخصیت ما نمایان شود، زندگی با رهبری رنگ خواهد گرفت.
راه ضربه زدن به دشمن
هر چقدر دشمن بخواهد رهبر آپو را در چهار دیواری امرالی نگه دارد، فکر و روحش آزاد است. به عنوان پیروان او، روح و اندیشه آزاد او هر جا که باشد، در شخصیت ما تجسم خواهد یافت. رهبری در هر زمینه‌ای از زندگی حضور خواهد داشت. تنها راه شکست دادن دشمن و انتقام گرفتن از دشمن این است.
وظیفه روزمره اجرای فرامین رهبری، سازماندهی، تربیت و بسیج مردم بر اساس مبارزات خلق انقلابی است. برای رهبری این مبارزه باید بدون توقف انجام شود. فکر کردن و درک رهبر کافی نیست! مردم باید آن را زندگی کنند، بگذارند زنده بماند و اجرا کنند. تا جایی که ما این کار را انجام دهیم، خط رهبری و مبارزه انقلابی ما پیروز می‌شود و دشمن شکست می‌خورد.