ه‌پ‌گ ضربه مهلکی به اشغالگران زد؛ ۱۹ اشغالگر مجازات شدند

در عملیات گریلاهای ه‌پ‌گ و یژا استار ۱۹ نظامی ارتش اشغالگر ترکیه مجازات شدند و ۱۱ سنگر نیز منهدم گردید. ه‌پ‌گ اعلام کرده که گریلا چندین تاکتیک موفق را انجام داده و ضربات سنگینی به اشغالگران وارد کرده‌اند.

نیروهای مدافع خلق-ه‌پ‌گ اعلام کرد: "نیروهایمان با اراده، باور، روحیه فدایی آپویی و شجاعت تمام، چندین عملیات را علیه ارتش اشغالگر ترکیه به انجام رساندند. تیم‌های زبده‌ی گریلا که تاکتیک غنی گریلایی را با مهارت تمام به‌کار گرفته‌اند؛ ضربات سنگینی به ارتش اشغالگر ترکیه وارد ساخته‌اند.

این رشته عملیات‌ها برای گرامیداشت دایه طیبه که در مقاومت خودمدیریتی سلوپی به‌شیوه‌ای ناجوانمردانه شهید شد انجام گرفته است و نیز برای گرامیداشت دختر وی، حزنه اینانی که در مقاومت خودمدیریتی جزیر به‌طرز وحشیانه‌ای سوزانده شد.

تا زمانی که دولت جنایتکار و اشغالگر ترکیه به حملات غیرانسانی‌اش ادامه بدهد؛ مبارزات آزادیخواهانه خلقمان گسترده‌تر می‌شود و گریلاهای آزادیبخش کوردستان وظایف مبارزاتی خود را دنبال می‌کنند و از دشمن حسابرسی می‌کنند.

مرکز اطلاع‌رسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق-ه‌پ‌گ درباره عملیات گریلا و حملات ارتش اشغالگر ترکیه جزئیات زیر را منتشر نمود:

در منطقه شهید دلیل واقع در غرب زاپ:

در ۱۱ سپتامبر ساعات ۰۶:۴۵ و ۱۰:۱۰ و ۱۱:۱۰ و ۱۵:۴۰ هنگامی که اشغالگران سعی داشتند در محور مقاومت کوه آمدیه مستقر شوند؛ با شلیک تک‌تیرانداز هدف قرار گرفتند و ۵ اشغالگر مجازات شدند.

در ۱۱ سپتامبر ساعت ۰۹:۵۰ در محور مقاومت کوه آمدیه با سلاح سنگین به اشغالگران حمله شد و یک اشغالگر دیگر به‌مجازات رسید.

در ۱۱ سپتامبر ساعت ۱۱:۳۰ در محور مقاومت کوه آمدیه زمانی که اشغالگران درصدد مستقرشدن بودند، ۳ بار با سلاح سنگین هدف قرار گرفتند.

در ۱۱ سپتامبر مابین ساعت ۲۰:۰۵ تا ۲۳:۰۰ هنگامی که بالگردهای دشمن درصدد پیاده‌کردن نیروهایشان در محور مقاومت کوه آمدیه بودند؛ ۵ بار با سلاح سنگین هدف قرار گرفتند.

در ۱۱ سپتامبر ساعت ۲۳:۰۰ اشغالگرانی که می‌خواستند در محور مقاومت کوه آمدیه پیشروی کنند، از نزدیک و با سلاح فردی-سبک هدف قرار گرفتند و ۳ اشغالگر به‌مجازات رسیدند.

در ۱۱ سپتامبر ساعت ۲۳:۳۰ هنگامی که اشغالگران درصدد استقرار در محور مقاومت کوه آمدیه بودند؛ با شلیک تک‌تیرانداز هدف قرار گرفتند و ۲ اشغالگر دیگر مجازات شدند. این عملیات توسط نیروهای یژا استار انجام شد.

در ۱۱ سپتامبر ساعت ۲۳:۳۲ هنگامی که اشغالگران سعی داشتند در محور مقاومت کوه آمدیه مستقر شوند؛ با نارنجک هدف قرار گرفتند و یک اشغالگر دیگر مجازات شد.

در ۱۲ سپتامبر ساعت ۰۱:۴۰ وقتی اشغالگران درصدد استقرار در محور مقاومت کوه آمدیه بودند؛ با سلاح نیمه‌سنگین اتوماتیک هدف قرار گرفتند.

در ۱۲ سپتامبر ساعت ۰۲:۲۰ زمانی که اشغالگران می‌خواستند در محور مقاومت کوه آمدیه مستقر شوند؛ با سلاح سنگین هدف قرار گرفتند. این عملیات توسط نیروهای یژا استار انجام شد.

در ۱۲ سپتامبر ساعت ۰۲:۴۳ علیه اشغالگرانی که درصدد مستقرشدن در محور مقاومت کوه آمدیه بودند؛ یک عملیات یورشی انجام گرفت. با نارنجک و سلاح سبک به دشمن حمله شد و حداقل ۴ اشغالگر در این یورش مجازات شدند.

در ۱۲ سپتامبر ساعت ۰۴:۰۰ وقتی که اشغالگران می‌خواستند در محور مقاومت کوه آمدیه مستقر شوند؛ با سلاح نیمه‌سنگین اتوماتیک هدف قرار گرفتند.

در ۱۱ سپتامبر در ساعات ۰۹:۰۰ و ۱۰:۰۰ و ۱۱:۳۰ و ۱۴:۰۰ و ۱۵:۰۰ و ۱۵:۲۰ و ۱۵:۳۰  در منطقه مقاومت کوه جودی با سلاح سنگین به اشغالگران حمله شد و ۷ سنگر منهدم گردید.

در ۱۱ سپتامبر ساعت  ۱۳:۰۰ و ۱۴:۵۰ و ۱۶:۰۰ در منطقه مقاومت کوه جودی با سلاح سنگین به اشغالگران حمله شد و ۳ سنگر منهدم گردید. این عملیات توسط نیروهای یژا استار انجام گرفت.

در ۱۱ سپتامبر ساعت ۲۳:۴۵ زمانی که بالگردها درصدد پیاده‌کردن نیروهایشان در منطقه مقاومت کوه جودی بودند؛ دو بار با سلاح سنگین هدف قرار گرفتند.

در ۱۲ سپتامبر ساعت ۰۳:۰۰ در منطقه مقاومت کوه جودی با سلاح سنگین به اشغالگران حمله شد و یک سنگر منهدم گردید.

در منطقه خاکورک:

در ۱۰ سپتامبر هنگامی که اشغالگران مابین کوه شهید درویش و کوه شهید لیلکان در تحرک بودند، با تاکتیک سابوتاژ به آنان حمله شد. در این عملیات ۳ اشغالگر مجازات شده و ۴ اشغالگر دیگر مجروح شدند.

حملات ارتش اشغالگر ترکیه:

در ۱۱ سپتامبر؛ محور مقاومت کوه آمدیه واقع در منطقه شهید دلیل در غرب زاپ ۴ بار، میدان مقاومت کوه بهار ۲ بار، حوالی رودخانه زیش ۲ بار و در مجموع این مناطق ۸ بار با هواپیمای جنگی بمباران گردید.

در ۱۱ سپتامبر محور مقاومت کوه آمدیه در منطقه شهید دلیل و منطقه متینا با بالگرد جنگی بمباران شدند.

مناطق زاپ، شهید دلیل در غرب زاپ، متینا و خاکورک هدف توپ‌باران قرار گرفتند.