حزب کارگران کوردستان: مبارزه برای شکستن حصر و فروپاشی فاشیسم را در تمامی عرصه‌ها شعله‌ور کنیم

کمیته مرکزی پ.ک.ک از آحاد خلق کورد بویژه زنان و جوانان دعوت به عمل آورده است که برای شکستن حصر در امرالی و فروپاشی فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ مبارزات در تمامی عرصه‌ها شعله‌ور شوند.

بیانیه کمیته مرکزی حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) به شرح زیر است:

"همچون جنبش آزادی کورستان و خلق کورد در ماه تازه‌ فدایی قرار داریم. ماه ژوئن برای ما ماه فداییگریست. ماه زیلان، سما و گُلان‌هاست که در مقابل حملات به رهبر آپو به سوگند انتقام مبدل شدند. ماه فرزندان دلیر، ملیتان‌های پیشاهنگ خلقمان در باشور کوردستان، میهن‌دوست کورد و سمبل اتحاد ملی شهید هلمت (دیار غریب) است. ماه ملیتان انقلابی و فداییان خط آپوییست. بر این اساس ماه فداییگری را به تمامی همرزمان و خلقمان تبریک می‌گوییم. در شخص زیلان و هلمت یا دو خاطره تمامی شهیدان قهرمان را با ادای احترام گرامی می‌داریم.

در ماه ژوئن امسال نیز ما همچون خلق و جنبش مبارزه را بر اساس خط فدایی زیلان‌ها، سماها، گُلان‌ها و هلمت‌ها ادامه می‌دهیم. ما کارزار خود را به عنوان «روز روزِ آزادیست» که بری آزادی جسمی رهبر آپو در جریان است در تمامی عرصه‌ها بر اساس خط پیروزی به پیش می‌بریم. نیروهای گریلای قهرمانمان در تمامی کوردستان و ترکیه بویژه در زاپ، آواشین و متینا ضربات مهلکی را بر فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ وارد می‌کنند و پیشاهنگی برخودان آزادی مقدس را بر عهده دارند. با پیشاهنگی زنان و جوانان خلق میهن‌دوستمان و دوستان دمکراتیکمان در چهاربخش کوردستان و چهارسوی جهان در محکومیت فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ به آکسیون‌های خود ادامه می‌دهند.

فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ در زاپ، آواشین و متینا ضربات مهلکی را بواسطه مقاومت گریلا متحمل می‌شود و تمامی نقشه‌‌های آنان با شکست روبرو شده است. برای جلوگیری از فروپاشی خود دست به بازی‌های تازه زده و خواستار کسب کمک از هر نیرویی است. از یکسو با ارتکاب جنایت جنگی از سلاح‌‌های شیمیایی علیه گریلا بهره می‌گیرد و از سوی دیگر به خلق و نیروهای سیاست دمکراتیک حمله‌ور می‌شود. به این همه بسنده نکرده و خواستار کمک ناتو و روسیه برای حملات بیشتر به شمال و شرق سوریه است. آشکار است که حاکمیت برای تداوم حیات خود که در زاپ با هزیمت روبرو شده است بدنبال حملات تازه‌ و دست‌یابی به پیروزی‌ آسان است.

بشریت با برخودان می‌تواند از بلای آ.ک.پ-م.ه.پ نجات یابد

اما هر غلطی که می‌کند بگذار بکند، نخواهد توانست خود را از نابودی نجات داده و روی پا باقی بماند. زاپ و کوردستان به تمامی برای سیاست و ذهنیت جانی-فاشیست آ.ک.پ-م.ه.پ به گورستان مبدل شده است. برخودان خلقمان و گریلاهای قهرمانمان که با پیشاهنگی برخودان تاریخی امرالی جریان دارد، چنان مرحله‌ای را آغاز کرده که سیاست و ذهنیت جنایتکار-فاشیست دشمن کوردها و کوردستان را در زیر خاک مدفون کند. بدون شک این مقاومت بزرگ ادامه خواهد یافت، همچنان ضربات مرگباری را بر فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ وارد نموده و بشریت را از بلای آ.ک.پ-م.ه.پ که تداوم داعش و القاعده است نجات می‌دهد.

بر این اساس ما به حقیقت خلق و زنانی که بر مبنای خط زیلان به فدایی مبدل شده و برای نیل به آزادی قهرمانانه مقاومت می‌کنند درود می‌فرستیم.

فرماندهان و شروان‌های قهرمان ه.پ.گ و یژاستار در کوروژارو، شکفتا بریندارا، ورخله، چیارش، تپه جودی و تپه حکاری، در هر چهارسوی کوردستان ضربات مرگباری را بر فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ وارد نموده و حماسه می‌آفرینند. به تمامی فرماندهان و شروان‌های ه.پ.گ و یژاستار درود می‌فرستیم و پیروزی‌های آنان را تبریک می‌گوییم. ما اذعان داریم که هر روز پیروزی‌های بزرگتر و تازه‌ای را رقم خواهند زد. یاد و خاطره تمامی شهیدانی را که بر مبنای خط فدایی زیلان جنگیده و به کاروان شهیدان همیشه جاوید ملحق شده‌اند زنده نگاه می‌داریم.

درود به خلق‌ها و دوستانمان که خواستار آزادی جسمی رهبر آپو هستند

ما به تمامی کسانی که با قبول زحمات و مصائب برای آزادی جسمی رهبر آپو راه گملیک را در پیش گرفته‌اند، به تمام خلق میهن‌دوستمان و دوستان دمکراتیکمان در چهار بخش کوردستان، اروپا و چهارسوی جهان وارد میدان‌ها شده‌اند و خواستار آزادی فیزیکی رهبر آپو می‌باشند، به تمامی آنان درود فرستاده و برایشان آرزمند پیروزی هستیم.

ما از فراخوان تاریخی جمعیت‌های جوانان مبنی بر «به جنگ آزادی ملحق شوید» اعلام بسیج عمومی نموده‌ و جوانان کورد را به پیوستن به صفوف گریلا دعوت نموده‌اند، استقبال می‌کنیم. به جوانانی که برخودان آزادی را شعله‌ور نموده و به تمامی جوانان انقلابی اینترناسیونالیست که مشعل انقلاب را در دست دارند درود می‌فرستیم. پیروزی از آنِ جوانان انقلابیست که بر مبنای خط آپویی بدون تردید به مبارزات فدایی ادامه می‌دهند.

ما بازی‌های سیاسی و ذهنیت جنایت‌کار-فاشیست و دشمن کوردها را تاکنون شکست داده‌ایم و این به بعد نیز آنرا شکست می‌دهیم. ما حملات اشغالگرانه و امحاگرانه را شکست داده‌ایم و از اکنون به بعد نیز شکست می‌دهیم. ما تاکنون از نوکری و خیانت حسابخواهی کرده‌ایم و از اکنون به بعد نیز خواهیم کرد. تا فاشیسم، استعمارگری، قتل‌عام، نوکری و خیانت وجود داشته باشد مبارزه دمکراسی و آزادی تاریخی نیز خواهد بود و همیشه بر اساس خط پیروزی ادامه خواهد یافت. نیروهای گریلای قهرمان ما وظیفه حسابخواهی تاریخی و اجرای عدالت را به شیوه‌ای موفقیت‌آمیز به انجام می‌رسانند. مقاومت خلقمان با پیشاهنگی گریلا به حصر در امرالی پایان می‌دهد، فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ را فرومی‌پاشد و پیروزی قطعی را به ارمغان می‌آورد.

بر این اساس یکبار دیگر یاد و خاطره شهیدان قهرمانمان را با ادای احترام زنده نگاه می‌داریم و اعلام می‌کنیم که جنگ گریلایی ما با پیشاهنگی زاپ، آواشین و متینا در تمامی مناطق کوردستان و ترکیه نیرومندتر ادامه خواهد یافت، از آحاد خلقمان و دوستانمان، بویژه زنان و جوانان دعوت می‌کنیم که مبارزه برای شکستن حصر در امرالی و فروپاشی فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ را در تمامی عرصه‌ها شعله‌ورتر کنیم."