یگان‌های ی‌ج‌وک در مرسین عملیاتی انجام داد

اتحادیه‌ی جوانان میهن‌دوست کوردستان (ی‌ج‌وک) اعلام کرد، عملیاتی علیه سازمان وابسته به پارک‌های شهرداری کلان شهر توروسلار، انجام دادند.

اتحادیه‌ی جوانان میهن‌دوست کوردستان (ی‌ج‌وک) اطلاعیه‌ای منتشر کرد و در آن تاکید نموده است، در ۲۳ سپتامبر ساعت ۰۰:۵۰ عملیاتی علیه سازمان وابسته به پارک‌های شهرداری کلان شهر مرسین/توروس، انجام دادند.

در اطلاعیه ذکر شده است: «به عنوان اتحادیه‌ی جوانان میهن‌دوست کوردستان (ی‌ج‌وک)، می‌خواهیم نشان دهیم، در برابر سیاست جنگ دولت نابودگر و فاشیست ترکیه، سر خم نخواهیم کرد. ما فداکار رهبر آپو هستیم و توطئه علیه رهبر خود را نمی‌پذیریم. باید همگان بدانند، هدف اصلی ما آزادی فیزیکی رهبری است».