مراسم ترحیم شهید تمل به صورت گسترده برگزار شد

مراسم ترحیم گریلای نیروهای مدافع خلق (ه‌پ‌گ)، چتین تمل که طی بمباران هوایی در منطقه‌‌ی لجه به شهادت رسیده بود، به صورت گسترده برگزار شد.

برای گریلای نیروهای مدافع خلق (ه‌پ‌گ)، چتین تمل (دمهات) که طی بمباران هوایی در منطقه‌ی داراقولی لجه به شهادت رسیده بود، در محله‌ی سیخکه در شهرک جاده‌ی آرموش‌ در وان، مراسم ترحیم وی برگزار شد.

مدیران انجمن فرهنگی و کمک، همبستگی و وحدت با خانواده‌هایی که بستگان خود را در مهد تمدن‌ها از دست داده‌اند (MEBYA-DER)، اعضای حزب چپ سبز و حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه‌د‌پ)، جنبش زنان آزاد (ت‌ژآ)، مجمع مادران صلح و  صدها نفر در این مراسم حضور داشتند.

همچنین جوانان نیز در مراسم شرکت داشتند و پوستر شهید تمل را برافراشتند و شعار “شهید نمی‌میرد” و “ای شهید خونت هدر نخواهد رفت” را سردادند.

قرار است امروز پیکر شهید تمل را از سازمان پزشکی قانونی آمد پس بگیرند و در شهر وان به خاک سپرده شود.