نیروهای مدافع خلق: مجازات دو نظامی اشغالگر ترک

گریلاهای آزادی کردستان در منطقە چمچو در مناطق حفاظتی میدیا عملیاتی را با سلاح سنگین انجام دادند. دراین نبرد دو نظامی اشغالگر ترکیه کشته شدند.

مرکز اطلاح رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق اعلام نمود: در نتیجەی عملیات نیروهای گریلا دو نظامی ارتش ترک کشته شدند. ارتش اشغالگر ترکیه یکبار با بمب ممنوعه و دهها بار با کاتیوشا، تانک و سلاح سنگین سنگرهای مقاومت گریلا را بمباران کرد. همزمان سه بار با هواپیمای جنگی میدان نبرد را بمباران کرد.

اطلاعات بیشتر در این رابطە بە شرح زیر است:

در چهارچوب کارزار انقلابی عقابهای زاگرس در منطقەی زاپ:

یکم ژانویه در حدفاصل ساعات ٨ صبح تا ١٢ ظهر در ناحیەی شیلادزی شهرستان آمیدی، تیمهای متحرک گریلا در اطراف روستای سیدا و چمچو سه بار با سلاح سبک و سه بار هم با سلاح سنگین بە اشغالگران حملە کردند.

یکم ژانویه ساعت ١١:٣٠ در نزدیک منطقە عملیاتی چمچو در ناحیەی شیلادزی، تیمهای متحرک ما با سلاح سنگین عملیاتی را علیه اشغالگران انجام دادند. درنتیجه دو اشغالگر کشته شدند.

حملات ارتش اشغالگر ترکیه با بمب ممنوعه و سلاح شیمیایی:

اول ژانویه در حوالی چمچو در ناحیەی شیلادزی مواضع نیروهای گریلا یک بار با بمب ممنوعه بمباران شد.

حملات رژیم اشغالگر ترکیه

٣١ دسامبر و اول ژانویه در حوالی روستای درە شی در گاره و حوالی متینا در کوهستان متینا سه بار با هواپیمای بدون سرنشین بمباران شدند.

اول ژانویه در ناحیەی شیلادزی و آمیدی سنگرهای گریلا در حوالی چمچو و سیدا دهها بار با کاتیوشا، تانک و سلاح سنگین بمباران شدند.