روکن سامسون، پزشک گریلا: حکومت ترکیه از سلاح شیمیایی استفاده می‌کند

یک گریلای پزشك یژاستار می‌گوید حکومت ترکیه از روی درماندگی به سلاح‌های شیمیایی روی آورده است و از نهادهای مسئول بین‌المللی می‌خواهد در مناطق جنگی تحقیق کنند.

روکن سامسون با اشاره به هجوم هوایی و زمینی ترکیه به مناطق تحت حفاظت گریلاهای کردستان می‌گوید: "دشمن از ماه آپریل تاکنون عملیات علیه نواحی زاپ، آواشین و متینا را متوقف نکرده ولی آنچه که ما به آن فکر می‌کنیم مقاومت رفقایی است که در برابر نیروهای اشغالگر ایستادگی می‌کنند. به رفقایی که شهید و زخمی می‌شوند و رفقایی که برای درمان همرزمان مبارزه می‌کنند. مبنای عمل ما غیر از اراده آنها نیست."

روکن که پزشک و گریلای یژاستار است می‌گوید: "استفاده حکومت ترکیه از سلاح‌های شیمیایی علیرغم این حجم از بمباران هوایی حاکی از عدم توفیق در رسیدن به اهدافش و مانند وضع انسانی است که از انجام کاری به عجز و ناتوانی رسیده باشد. دشمن در برابر اراده محکم گریلاها از روی بیچارگی به سلاح شیمیایی متوسل شد."

روکن سامسون در رابطه با تبعات سلاح‌های شیمیایی، به سوختگی بدن، خفگی و تنگی نفس و اثر مخرب گازهای سمی روی اعصاب روی اشاره کرده و ‌می‌گوید هر جانداری که پنج دقیقه اکسیژن به آن نرسد بطوری طبیعی جان خود را از دست خواهد داد.  وقتی به این فکر می‌کنیم می‌فهمیم که گریلاها با چه اراده و چه استقامتی در برابر دشمن می‌جنگند. آنها فدایی هستند."

او به ادعای حکومت و بخشی از جامعه ترکیه که پ.ک.ک را تروریستی خطاب می‌کنند اشاره کرده و می‌گوید: "انسان‌های ارزشمند خانواده‌های خود که با چنین اراده‌ای در این شرایط برای دفاع از جامعه خود ایستادگی می‌کنند و در جهان نادر هستند را نمی‌توان تروریست معرفی کرد."

روکن سامسون می‌افزاید: "ما به عنوان پزشكان گریلا ضمن ژرف اندیشی جهت اخذ تدابیر لازم برای حفاظت در برابر سلاح‌های دشمن، از نهادهای مسئول بین‌المللی می‌خواهیم در رابطه با استفاده ترکیه از سلاح‌های شیمیایی تحقیق کند. دشمن به حملات سنگین و شیمیایی ادامه می‌دهد."