ابرو گونای: تصمیم دادگاه قانون اساسی نمی تواند ما را شکست دهد، خشم ما را افزایش می دهد

ابرو گونای سخنگوی حزب دمکراتیک خلقها نسبت به تصمیم انسداد کمک های خزانه داری به حزب دمکراتیک خلقها واکنش نشان دادە و گفت: دادگاه قانون اساسی ابزار روند انتخابات دولت شدە است. این تصمیم ما را آزار نمی دهد، بلکە عصبانیت ما را افزایش می دهد.

ابرو گونای، سخنگوی حزب حزب دمکراتیک خلقها، در جلسه شورای اداری مرکزی درباره تصمیم دادگاه قانون اساسی در رابطه با کمک خزانه داری به حزب دمکراتیک خلقها بیانیه ای صادر کردە و اعلام نمود: ما نیز مانند همه افکار عمومی تصمیم دادگاه قانون اساسی که غیرقانونی و با انگیزه سیاسی است شنیدیم. از روزی که تعطیلی حزب ما در دستور کار قرار گرفت، در رسانه ها عملیات ویژە را آغاز کردند.  همه اطلاعات و جزئیات پرونده دستگیری در دادگاه قانون اساسی را از مطبوعات پیگیری می کنیم. به عنوان آخرین عملیات سیاسی، از تحمیل تضیقات و فشارها، امروز نیز ازطریق کنفرانس مطبوعاتی مطلع شدیم که دادگاه قانون اساسی تصمیم گرفته است تا حساب های سومین حزب بزرگ ترکیه را که کمک های مالی دریافت می کند مسدود کند. اتخاذ این تصمیم یک تصمیم سیاسی است و هیچ حکمی در مورد این تصمیم به ما اعلام نشده است.

امروز هیچ بیانیه یا تصمیم رسمی دادگاه و قانون اساسی وجود ندارد. ما با یک کارزار رسوا روبرو هستیم. امروز دادگاه قانون اساسی تصمیم کاملاً سیاسی و شرم آور و عاری از اصول حقوق بشری را منتشر کرد. امروز ضربه دیگری به سیاست دموکراتیک وارد شد. جو ایجاد شده توسط یک دولت متخاصم با سیاست دموکراتیک دلیل این تصمیم است. این تصمیم که هم اکنون به نقطه سیاهی در تاریخ دادگاه تبدیل شده است، خشم مردم را از حکومت تشدید کرد و اعتماد و عزم آنها را بیش از پیش افزایش داد. هیچ کس شک نکند در پایان امروز ما پیروز خواهیم شد و در پایان امروز مردم ترکیه پیروز خواهند شد.

پس از رد درخواست قبلی دیوان عالی کشور از دادسرای عمومی مبنی بر مسدود کردن حساب حزب ما، دادگاه قانون اساسی که پیش از این دو بار آن را رد کرده بود، این بار در مقابل فشارهای سیاسی مقاومت نکردە و بر چهره شرمسار خود در تاریخ دادگاه، لکەی دیگری افزود و تصمیم گرفت حساب های سومین حزب بزرگ ترکیه را مسدود کند. اصول قانونی که قرار بود دادگاه قانون اساسی اجرا کند نیز زیر پا گذاشته شد. این تصمیم بدون مشروعیت بودە و هیچ توضیحی برای آن وجود ندارد. این تصمیم توسط مردم ترکیه محکوم شده است، این یک تصمیم غیرقابل قبول است. دادگاه قانون اساسی باید بدون هیچ اقدامی چنین درخواست غیرقانونی را رد می کرد. کل افکار عمومی ترکیه به خوبی میدانند که در چند ماه اخیر فشار سیاسی بسیار جدی برای ایجاد یک روند ادراک علیه حزب ما ایجاد شده است. دادگاه قانون اساسی با توجه به این فشارهای سیاسی تصمیم گرفت. امروز دادگاه قانون اساسی ابزار فرآیند انتخاباتی دولت شده است.

اتخاذ چنین تصمییم فقط خشم ما را افزایش خواهد داد. این تصمیم از سوی وجدان میلیون ها نفر مردود اعلام می شود. بزرگترین گنجینه ما امید مردم ما به تغییر، اراده و ایمان در دل آنهاست. این تصمیم ما را نمی ترساند، برعکس، خشم ما را علیه فاشیسم افزایش می دهد. اکنون ما وفادارتر و مصمم تر هستیم، ما جنگنده تر هستیم. اکنون ما به آینده امیدواریم، زیرا در حال بزرگ شدن هستیم. ما قطعاً آزادی و دموکراسی را به این کشور بە ارمغان خواهیم آورد. قطعا در این زمینه پیروز خواهیم شد. مردم ترکیه پیروز خواهند شد. حکومت فاشیستی و استبداد آن قطعاً آن را نابود خواهد کرد. در اینجا یک بار دیگر می گوییم؛ حزب دموکراتیک خلق ها امید مردم ترکیه، آینده مردم ترکیه است. هیچ فشار و قدرتی نمی تواند ما را بترساند. قطعا غلبه خواهیم کرد و تغییر خواهیم کرد. این را مردم، دوستان و دشمنان ما بدانند. حزبی که آینده ای دموکراتیک را در ترکیه بسازد و قطعا آن را به ترکیه خواهد آورد. این حزبی است که قطعا فاشیسم را از بین خواهد برد.