راهپیمایی مخالفان جنگ و اشغالگری در استانبول

عصر دیروز در استانبول ترکیه جنگ‌افروزی دولت اردوغان- باغچلی و لشکرکشی به جنوب کوردستان محکوم شد.

جنبش زنان آزاد و چند حزب سیاسی و مدنی برای شرکت در این راهپیمایی فراخوان داده بودند تا مخالفت با جنگ و تبعات ویرانگر آن بیان شود.

این راهپیمایی در فضای پلیسی و زمانی برگزار شد که خفقان شدیدی بر ترکیه حاکم است. دیکتاتوری اردوغان، مخالفان و منتقدانش را دستگیر و زندانی می‌کند.

سزایی تمللی، نماینده پارلمانی حزب دمکراتیك خلق‌ها در محاصره پلیس طی سخنانی گفت جنگ با خودش فقر می‌آورد و کودکان کشته می‌شوند. او عموم مردم را به ایستادن در جبهه صلح دعوت کرد و گفت ترکیه باید دمکراتیک شود.

تلاش پلیس برای پایان دادن به این تجمع با واکنش جوانانی مواجه شد که در خیابان‌های محلەی تقسیم استانبول با شعار "زنده‌باد مقاومت زاپ" و "زنده‌باد مقاومت آواشین" براه افتادند.

تعداد زیادی از معترضان از جمله شاهین تومولکو، دبیر مشترک حزب سوسیالیستی فرودستان بازداشت شده‌اند.