واکنشها نسبت بە حملە بە حزب مناطق دمکراتیک

در اعتراض به حمله بە حزب مناطق دمکراتیک اعضای این حزب اعلام کردند کە در نهایت آ.ک.پ را از مسند قدرت ساقط خواهیم داد.

در چارچوب تحقیقات دادستانی جمهوری آمد، حکم بازداشت 15 نفر از جمله ریاست مشترک حزب مناطق دموکراتیک (حزب مناطق دمکراتیک  ) کسکین بایندر و روسای مشترک این حزب در آمد صادر شد.  پس از این صدور این حکم در 9 شهر، پلیس به ساختمان های حزب و منازل اعضای این حزب حمله کردە و  14 نفر از جمله ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک   کسکین بایندر و روسای مشترک شهر بازداشت شدند. واکنش ها علیه این بازداشت های گستردە در باکور کوردستان همچنان ادامه دارد.

مرسین

حزب دمکراتیک خلقها در مرسین و دفتر مشاوره حزب مناطق دمکراتیک   آدنا در پارک کودکان آزاد، بیانیه ای صادر کردند. فاطمه کورتولان، نماینده مجلس از مرسین و افراد بسیار دیگری به این بیانیه پیوستند. انور گولر، سخنگوی مشترک حزب مناطق دمکراتیک   در چوکوروا، این حمله را به عنوان حمله به اراده سازمان یافته کورد تفسیر کردە و عنوان نمود: ما بار دیگر تاکید می کنیم که با تقویت واکنش دموکراتیک خود این نسل کشی سیاسی را ناکام خواهیم گذاشت.  همچنین کورتولان نیز گفت: ما سر خم نکرده و سر تعظیم فرود نخواهیم آورد.

استانبول

حزب دمکراتیک خلقها در استانبول نیز در دفتر این حزب بیانیه ای را صادر کرد. قبل از انتشار بیانیه، پلیس ساختمان حزب را محاصره کرد و اجازه انتشار بیانیه را ندادند. پلیس درصدد بود بە زور وارد ساختمان حزب شود. ایلکنور بیرول، رئیس مشترک حزب دمکراتیک خلقها   استانبول به این موضوع واکنش نشان داد. شعارهای «دوشادوش علیه فاشیسم» و «مرگ بر فاشیسم» علیه این حملات سر داده شد. پلیس شهروندی به نام روژهان ایشیکتاش را بازداشت کرد. 

ممانعت از خبررسانی روزنامەنگاران

جمعیت، تحت محاصره بیانیه ای صادر کردند. پس از اصرار نمایندگان مجلس، پلیس تنها به یک خبرنگار اجازه فیلمبرداری داد. زلیخا گولوم، نماینده مجلس حزب دمکراتیک خلقها   در استانبول به حمله به حزب مناطق دمکراتیک   و محاصره ساختمان حزب واکنش نشان داد و گفت: AKP را محاکمه و روانه خواهیم کرد. بیانیه با سردادن شعار و تشویق به پایان رسید.

ازمیر

در ازمیر نیز احزاب سیاسی و نهادهای مربوطه در مورد حمله پلیس به حزب مناطق دمکراتیک در مقابل مرکز فرهنگی تورکان سایلان در آلسنجاق بیانیه ای منتشر کردند. در این بیانیه، از بنری با مضمون "ظلم و ستم و بازداشت نمی تواند ما را سرکوب کند. حملات شما نمی تواند مانع مبارزه ما شود" رونمایی شد و شعارهایی از جمله "ما با برخودان پیروز خواهیم شد" و "زنده باد مبارزه ملت ها" سر داده شد. محمد صبری گل، سخنگوی کنگره دموکراتیک خلق ها (HDK) در ازمیر، متن بیانیه را به نمایندگی از نهادها قرائت کرد و خاطرنشان کرد که این حمله به حزب مناطق دمکراتیک   تلاشی بیهوده از سوی فرقه آ.ک.پ/م.ه.پ است و گفت: حمله به مرکز فرهنگی احمد کایا در پاریس نیز بیرون از دایره دولت فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.پ نیست. صبری گل از همه ملت ها خواست تا در برابر حملات دولت، موضع جنگطلبی و نسل کشی سیاسی اش، قیام کنند.

کورد پیروز خواهد شد و اقتدارگرایی آ.ک.پ/م.ه.پ شکست خواهد خورد.

آمد

صالحە آیدنیز، رئیس کل مشترک حزب مناطق دمکراتیک   نسبت به بازداشت کسکین بایندر رئیس مشترک حزب مناطق دمکراتیک   و روسای مشترک شهرها نارضایتی خود را نشان داده و اظهار نمود که این حملات به هدف خود نخواهد رسید و به پایان رسیدن حکومت اقتدارگرای آ.ک.پ/م.ه.پ سریعتر و نزدیکتر شده است.

در تحقیقات علیه حزب مناطق دمکراتیک  ، کسکین بایندیر، رئیس مشترک حزب مناطق دمکراتیک   و بسیاری از روسای مشترک سازمان های شهری بازداشت شدند. پس از پایان تفحص در دفتر مشاوره مرکزی حزب مناطق دمکراتیک، بیانیه ای در مقابل ساختمان صادر شد.

فعالان جنبش زنان آزاد (TJA)، رئیس مشترک کنگرە جامعە دمکراتیک بردان اوزتورک، رئیس مشترک حزب مناطق دمکراتیک   صالحه آیدنیز، رئیس کل حزب انسان و آزادی (PIA) محمد کاماچ، رئیس حزب کمونیست کوردستان (KKP) سینان چیفتیورک، سخنگوی دموکراتیک خلق ها (حزب دمکراتیک خلقها  ) ابرو گونای و مرال دانیش بشتاش نایب رئیس جمعیت حزب دمکراتیک خلقها  ، پارلمانتاران حزب دمکراتیک خلقها   پرو دوندار، فلکناس اوجا، رمزیه توسون، امام تاشچییر، درسیم داغ، وکلای کانون وکلای آمد و بسیاری افراد دیگر در این بیانیه شرکت نمودند.

این عملیات دشمنی با کوردهاست

صالحه آیدنیز رئیس مشترک این سازمان در این بیانیه اظهار نمود که این فشار و بازداشت ها نتیجه سیاست دشمنی حکومت اقتدارگرا با کوردهاست و اینگونه ادامه داد: همانطور که می دانید صد سال است که اقتدارگرایی و حکومتش با کوردها دشمنی می ورزد. دولت نمی خواهد کوردها سیاست دموکراتیک را اعمال کنند. از آنجایی که این سیاست دولتی تاکنون موفق نبوده است، از این به بعد نیز موفق نخواهد شد. البته این حملات و عملیات ها نیز به هدف خود نمی رسند. من می خواهم این را خیلی واضح بگویم، شاید آقای کسکین بایندر امروز بازداشت شده باشد، اما ما می دانیم که هزاران کسکین بایندر وجود دارد. میلیون ها کورد وجود دارند و حزب خود را حمایت خواهند کرد.  ما از زمان HEP تا به امروز آمده ایم. دولت اقتدارگرا می خواهد روند انتخابات را از طریق عملیات، جنگ و انزوا مدیریت کند.  دولت اقتدارگرا خودش نیز می داند که دیگر موفق نخواهد شد. مبارزه ملت کورد باعث شکست دولت اقتدارگرا خواهد شد و در نهایت آنکه پیروز خواهد شد ملت کورد است. از هم اکنون این عملیات شکست خورده است. دولت اقتدارگرای AKP-MHP با این عملیات شکست خود را تسریع کرده است.

حاکمیت شکست خواهد خورد

ابرو گونای سخنگوی حزب دمکراتیک خلقها   و محمد کاماچ رئیس PİA نیز سخنرانی کرده و این عملیات را محکوم کردند و خاطرنشان کردند که دولت اقتدارگرای آ.ک.پ/م.ه.پ به هدف خود نخواهد رسید و شکست خواهد خورد.