سردسته‌ی فاشیست‌های تُرک جایی در «آمَد» ندارد | یادداشت

مردم آمَد سال ۱۹۷۵ در مقابل آلپ ارسلان ترکش مقاومت کرده و پیروز شدند. اکنون نیز در مقابل دولت باخچلی مقاومت کرده و به پیروزی می‌رسند.  غیر از این نیز چیزی از خلق آمد انتظار نمی‌رود.

◼️ به خوبی می‌دانیم که م.ه.پ در ترکیه توسط سوپر گلادیو ناتو تاسیس شده است. یک طیف آن وابسته به سوپر گلادیوی ناتو و یک طیف دیگر آن نیز وابسته به سازمان تروریستی تشکیلات مخصوص جمعیت اتحاد و ترقی و یک سازمان فاشیستی است که بر اساس فاشیسم داخلی و خارجی اداره می‌شود.

آلپ ارسلان ترکش پیشاهنگ م.ه.پ است. پس از آن که ترکیه وارد ناتو شد او نیز بخشی از ارتش بود که در آمریکا آموزش می‌دید. مشخص شده است که این آموزش‌ها و تمرینات، جنگ ویژه فاشیستی هستند.

پس از این تمرینات و آموزش‌ها، اولین کار آنها این بود که وارد سازمان کودتای نظامی ۲۷ می ۱۹۶۰ شوند. سپس انجام جنگ ویژه خود تحت نام م.ه.پ را به عنوان سازمانی فاشیستی ادامه دهند.

مشخص است که وظیفه اصلی م.ه.پ شکست جنبش‌های چپ و مقاومت خلق کورد است و این وظیفه را با سازمانی ضد گریلایی با نام کنترا گریلا انجام داد.

خود سازماندهی با نام الگو پرستی/ ملی گرایی را نیز مانند ماسکی برای کنتراگریلاهای خود به کار می‌گیرند.

بر این اساس از یک طرف نژاد پرستی فاشیستی ترک را بر خط شوونیسم ادامه می‌دهد و ایدئولوژی را بر جامعه تحمیل می‌کند و از طرف دیگر نیز می‌خواهد با ترورهای فاشیستی جامعه را تضعیف نماید.

همزمان در داخل مقرها و فرماندهی جنگ ویژه ترک که پیش‌تر بخش جنگ ویژه و اکنون نیز به فرماندهی نیروهای ویژه تبدیل شده است، هر عمل پلید و کثیف، توطئه، اخلالگری و کودتا را انجام می‌دهد.

مشخص است که م.ه.پ در دهه‌ی ۷۰ به صورت فعالانه برای این اهداف در ترکیه به کار گرفته شده و مانع پیروزی انقلاب دمکراتیک شده است.

این حقیقت نیز مشخص است که انقلاب ترکیه که از ابتدای دهه ۷۰ رشد یافته با کودتای ۱۲ مارس ۱۹۷۱، م.ه.پ از بین رفت. بر این اساس نیز کودتای نظامی و فاشیستی ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ آماده شد.

همچنین می‌دانیم م.ه.پ در ترکیه برای مخالفت و دشمنی با انقلاب و تضعیف مقاومت آزادی خلق کورد به کار گرفته شده است که در دهه ۷۰ رشد یافت. از رحا تا آگری منطقه پیلوت مستقر شدند و این مناطق پر از تبهکاران م.ه.پ شده و شهرهای کورد توسط م.ه.پ اشغال شدند.

در چنین پروسه‌ای، سرکرده‌ی فاشیست های ترکیه خواست به آمَد بروند و پایتخت آزادی و دمکراسی در آمَد را اشغال نماید، اما آمد هر بار درهای خود را بر روی این رهبر فاشیست‌ها بسته و اجازه نمی‌دهد ترکش وارد شود.

رئیس م.ه.پ آلپ ارسلان ترکش که توسط هیئت نظامی کودتای ۱۲ سپتامبر دستگیر شده بود، در دادگاه‌های ۱۲ سپتامبر گفت:"افکار و نظرات ما اکنون در حکومت است، اما ما خود زندانی هستیم." یعنی رژیم ۱۲ سپتامبر رژیم م.ه.پ است.

این امر تصادفی نیست که م.ه.پ نیز پیش‌تر شریک حکومت بوده و اکنون نیز بر اساس ائتلاف جمهور به بخش کوچکی از اداره آ.ک.پ تبدیل شده است. م.ه.پ افکارش را وارد حکومت کرده و آشکارا و پنهانی حکومت‌ها با افکار آنها کار می‌کنند.

م.ه.پ در دهه‌ی ۷۰ در قبرس و ترکیه به شیوه‌های فعال به کار گرفته شده است. از اواسط دهه ۸۰ و بعد از آن، زمینه‌ی بکارگیری را تغییر می‌دهد.

این بار طرف مقابل استفاده از م.ه.پ به کوردستان تغییر یافته و با همه‌ی توان خود به سمت کوردستان می‌رود. در چنین شرایطی عملیات گریلا در ۱۵ آگوست ۱۹۸۴ در کوردستان آغاز می‌شود.

جنگ علیه گریلاهای کوردستان پس از سال ۱۹۸۵ توسط خود ناتو سرپرستی می‌شود و پس از سال‌های ۱۹۸۷ نیز به جنگی ویژه تبدیل شد. یعنی به جنگ کنترا گریلا تغییر یافت. در اینجا وظیفه و کار اصلی به عهده‌ی م.ه.پ است که سازمانی ضد گریلایی است و به ناتو وابسته می‌باشد.

پس از سال ۱۹۸۵ برای آنکه گریلاهای کورد را شکست دهند سربازهای ترکی که به کوردستان برده می‌شوند، از نیروهای اصلی م.ه.پ هستند.

ژیتم به یک سازمان م.ه.پ تبدیل می‌شود. در میان سازمان" وضعیت اضطراری" نیز بیشتر نیروهای م.ه.پ دیده می‌شوند و بر این اساس لشکر منطقه‌ای را تاسیس کرده و این سازمان نیز از م.ه.پ تشکیل می شود.

در داخل سیستم" مزدوری‌گری در روستاها" افراد م.ه.پ پیشاهنگی آنها را به عهده دارند. تمامی نظامیانی که در قبال پول می‌جنگند، برای جنگ در کوردستان خود را به م.ه.پ‌ایها تسلیم می‌کنند.

در دهه ۹۰ میلادی، ۱۷ هزار جنایت فاعل مجهول، توسط م.ه.پ ایها انجام شده‌اند. در اینجا لازم نیست تکرار کنیم که افرادی مانند اسعد اوکتای یلدرم همگی م.ه.پ‌ای بودند.

بدون شک همه‌ی نقش‌ها و وظایف آنها در حال حاضر نیز ادامه دارد. به ویژه جنگ فاشیستی و پاکسازی کننده در کوردستان که پس از سال ۲۰۱۵ با ائتلاف حاکم و م.ه.پ انجام می‌شود، راه را برای م.ه.پ باز کرده است.

حکومت‌های پیشین، جنگ در کوردستان را به ارتش واگذار می‌کردند و ارتش نیز از راه فرماندهی جنگ ویژه، خود را به م.ه.پ می‌سپرد و به این جنگ ادامه می‌داد. اکنون نیز اردوغان جنگ در کوردستان را به م.ه.پ پرده و م.ه.پ جنگ را اداره می‌کند.

چون افراد زیادی باقی نمانده‌اند که بتوانند این جنگ ویژه و غیر انسانی را ادامه دهند، م.ه.پ برای این کار پلید به عنوان نیروی ویژه آماده شده است.

ژنرال‌هایی که دستور استفاده از سلاح شیمیایی در کوردستان را صادر کردند، اگر در رابطه با تفکر و وابستگی سیاسی آنها تحقیق شود، دیده می‌شود که همه اعضای م.ه.پ هستند. نظامیانی که کوردها را از هلیکوپتر به پایین پرتاب کرده بودند نیز اگر در مورد تفکرات آنها تحقیق شود، مشخص می‌شود که آنها نیز م.ه.پ‌ای هستند. در سور و جزیره کسانی که قتل‌عام انجام داده و با بمباران‌ها انسان‌ها را سوزاندند، اگر در مورد آنها تحقیق شود مشخص می‌شود که همگی م.ه.پ‌ای هستند. آنهایی که استخوان‌های گریلاهای کورد را در زیر جاده‌ها و راه‌ها دفن می‌کردند، همه عضو م.ه.پ هستند. آنهایی که پیکر گریلاها را تکه تکه کرده و به دنبال اتومبیلها کشیدند، اگر در مورد آنها نیز پرس و جو شود می‌بینید که آنها نیز م.ه.پ ای هستند.

آنهایی که به دلیل گوش دادن موسیقی کوردی به جوان کورد حمله کردند، آنهایی که کوردها را به زندان انداختند، زندانیان را شکنجه می‌کنند، به خلق کورد اهانت کرده و آنها را تحقیر می‌کنند و برای زنان و دختران کورد مشکل درست کرده و به آنها تجاوز می‌کنند، آنهایی که در کوردستان هرگونه قتل عامی انجام می‌دهند، بیشتر عضو م.ه.پ‌ هستند. م.ه.پ پیشاهنگ جنگ پاکسازی و نابودگری در کوردستان است و این جنگ را اداره می‌کند.

اکنون نیز برای فرد دوم چنین حزبی دولت باخچلی می‌خواهند در کوهستان چلسواران آمَد جنگلی درست کنند. این گونه می‌خواهند به این اقدامات و جنایات که م.ه.پ انجام داده است مشروعیت ببخشند و به سردسته فاشیست‌ها دولت باخچلی شکوه و آبرو ببخشند. این قاتل فاشیست غیر از سیستم کشتار، شکنجه و مرگ هیچ چیزی به آمد نداده و اینگونه می‌خواهند از وی سپاسگزاری کنند.

در حقیقت مسئله جنگل نیست. می‌خواهند پیروزی قتل‌عام و پاکسازی را اعلام نمایند. جنگل دولت باخچلی که می‌خواهند آن را در کوهستان چل سواران درست کنند، مانند گفته‌ی" کوردستان خیالی در اینجا مدفون است" پس از قتل‌عام آگریست. با چنین اقداماتی می‌خواهند، قتل‌عام و تحقیر خلق کورد را به اوج برسانند. آیا آمد این حمله و تحقیر را خواهد پذیرفت؟ کوردها در مقابل چنین اقدامی سکوت خواهند کرد؟ فرزندان کسانی که اجازه ندادند سردسته‌ی فاشیستها آلپ ارسلان ترکش به آمد برود، آیا اجازه می‌دهند که با نام سردسته‌ی فاشیستها دولت باخچلی جنگلی درست شده و باخچلی به آمد برود؟ آیا در مقابل پاکسازی پایتخت آزادی و دمکراسی سکوت خواهند کرد؟ بدون شک وضعیت اینگونه نخواهد بود. آمد و همه‌ی کوردها از تاریخ و کرامت خود صیانت خواهند کرد و در مقابل این حمله‌ی فاشیستی او را هم مانند آلپ ارسلان ترکش از آمد بیرون می‌کنند. برای آنکه قاتلان فاشیستی مانند دولت باخچلی در کوردستان آثاری برجای نگذارند، هرگونه مبارزه‌ای انجام خواهند داد. خلق آمد در سال ۱۹۷۵ در مقابل آلب ارسلان ترکش مقاومت کرده و پیروز شد و اکنون نیز اگر در مقابل دولت باخچلی مقاومت کند، پیروز می‌شود. غیر از این هیچ چیز دیگری از خلق میهن‌دوست آمد انتظار نمی‌رود. پای قاتلان فاشیست نمی‌تواند وارد آمَد شود.◻️