تهدید علیه روژآوا و نتایج احتمالی آن | یادداشت

بحث و گفتگوها درباره روژآوا، وضعیت احتمالی روژآوا در نتیجه حمله‌ای احتمالی ارتش ترک در کانون بحث‌ها و تحلیل‌ها قرار گرفته است. از طرف دیگر وضعیتی که خلق‌های ساکن در روژآوا در نتیجه یک حمله احتمالی  با آن درگیر هستند، فشار بیشتری را بر آنها وارد می‌آورد.

◼️ تهدید و شانتاژهایی که روژآوا با آن روبرو است، از ابتدای انقلاب روژآوا کم نبوده‌اند. انقلاب روژآوا نمونه‌ای برجسته از تاریخ انقلاب‌های خلقی است که بر مدل ملت دمکراتیک و خودمدیریتی بر اساس تفاوت‌های اجتماعی استوار بوده و هدف اصلی آن عدم تاسیس دولت است. نلاش‌های در راستای خلق سیستمی غیردولتی بوده‌اند. هر چند این تلاش‌ها در یک جغرافیای کوچک هم بوده باشند، از تاثیری عظیم برخوردار بوده و از پتانسیل چنان عظمیمی برخوردار هستند که معادلات منطقه‌ای را می‌توانند تغییر دهند. از طرف دیگر در مقابل سیستم سرمایه‌داری جهانی بدیلی را ایجاد کرده‌اند.

همزمان با تقسیم کورد، این مسئله به بزرگترین مسئله خاورمیانه و امروز هم به بزرگترین مسائل و مشکلات جهانی تبدیل شده است. از آنجا که جنبش آزادیخواهی خلق کورد تلاش کرده است این مسئله را حل کند، با حملات مرتجعانه منطقه‌ای و سیستم جهانی سرمایه‌داری مواجه شده است، به همین دلیل است که انقلاب روژآوا همزمان پیشرفتی انقلابی محسوب می‌شود که نیروهای انقلابی جهانی هم به آن پیوسته‌اند. علیرغم تمام محدودیتها، تهدیدها و شانتاژها، حملات و اشغالگری‌ها، اما این انقلاب توانسته است همچنان با پرجا بماند.

تحمیل جنگ که محصول سیاستهای خارجی بدون منطق دولت ترک است، بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است و زمینه را برای حملات مجدد دولت ترک هموار کرده است. هر چند این زمینه‌سازی‌ها و اقدامات هیچ مبنایی ندارند، اما جنگی تحمیلی است که کاملا موضع اشغالگرانه دولت ترک را نشان می‌دهد. این جنگ تحمیلی و احتمالی نشان دهنده عدم تحمل خودمدیریتی، سیستم اداری، اراده حیات مشترک خلق‌ها در روژآوا است.

حاکمیت فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ برای برون رفت خود از بن‌بست موجود در داخل ترکیه، اکنون حمله به روژآوا را در دستور کار خود قرار داده است. اردوغان که در آخرین سفر خود به آمریکا و روسیه نتوانست خواسته‌های خود را به کرسی بنشاند، هم اکنون تلاش می‌کند تا با عمیق‌تر کردن بحران در سوریه، موجودیت خود را ادامه دهد. به همین دلیل آسانترین راه حمله به روژآوا، تخریب بنیادها خودمدیریتی و تداوم حضور خود در سوریه است.

شکست سیاست خارجی اردوغان، یعنی بحران سیستم دفاعی موشک‌های اس ۴۰۰، لغو خرید هواپیماهای اف-۳۵، عدم تحقق نوسازی هواپیماهای اف-۱۶ و خرید آنها، مسائل و مشکلات با امریکا در رابطه با بحران سوریه و مناسبات دیپلماتیک با روسیه-در سیاست داخلی ترکیه هم نمود پیدا کرده است. تعریف مرد بیمار که اشاره‌ای به آخرین سال‌های امپراتوری عثمانی است، شاید با وضعیت ترکیه کنونی هم پر بیراه نباشد و این تصور را ایجاد کرده است که هر لحظه احتمال مرگ این بیمار وجود دارد. به همین دلیل انتظار می‌رود که سیستمی را که اردوغان ایجاد کرده است، باعث نابودی خود اردوغان شود.

در صورتیکه دیکتاتور اردوغان از طریق حمله به روژآوا تلاش کند تا همچنان در مسند قدرت باقی بماند و سیاستهای خارجی خود را همچنان ادامه دهد، در اشتباهی عظیم به سر می‌برد. زیرا تا زمانیکه مسئله کورد وجود داشته باشد، با سیاستهای نابودگرانه و تهاجمی خود، با عملیاتهای اشغالگرانه خود احتمال ندارد که بتواند به نتیجه‌ای دست پیدا کند. مستبدان پیش از اردوغان در این راه شکست خوردند، اردوغان و افراد بعد از اردوغان هم نمی‌توانند به پیروزی دست پیدا کنند. نمی‌توانند واقعیت کورد را از میان بردارند.

کسانی که می‌خواهند تهدیدهای اردوغان را به فرصت برای خود تبدیل کنند، همیشه وجود داشته‌اند. خصوصا این مسئله جدیدی نیست که رژیم سوریه و روسیه تلاش می‌کنند تا حوزه قدرت خود را به هزینه روژآوا گسترش بدهند، و در این راه از نیروی سیاسی، نظامی و دیپلماتیک خود بهره‌برداری کنند تا عرصه را بر خودمدیریتی تنگ کنند. آمریکا هم در این راستا انتظارات خود را دارد تا از این موقعیت بهره‌برداری کند. هر چند آمریکا و روسیه در این باره اختلاف هم داشته باشند، احتمال دارد که در رابطه با سوریه و خصوصا روژآوا معاملاتی صورت بگیرد.

محدود کردن عرصه بر روژآوا- که حتی پ.د.ک هم در آن دست دارد- با سناریوهای مختلفی پیگیری می‌شود. خلق روژآوا با تمام عناصر و مولفه‌های آن، از ابعاد این بازی‌ها  سناریوها اطلاع دارد. در هر شرایطی بدون آنکه به هیچ نیروی خارجی اتکا داشته باشد، یا تنها بر نیروی دیپلماتیک چند قدرت بزرگ مانند امریکا و روسیه متکی بوده باشد،  بدون آنکه منتظر وعده‌های آنان بوده باشد، ناگزیر است که تنها به نیروی خود متکی باشد.

در صورت حمله‌ای احتمالی به روژآوا، فرصت‌هایی پیدا می‌شوند که راه را برای فروپاشی رژیم فاشیست ترک هموار می‌کنند. تلاش‌های جدید برای هر گونه تهاجمی به روژآوا، روح جدیدی از جنس مقاومت کوبانی را رقم می‌زند. حفاظت و حراست از کوبانی به مثال اعلای این مسئله تبدیل شده است. روحی که در کالبد کوبانی دمیده شد و و در جنگ دفاعی آن تجسم پیدا کرد، همان روح بار دیگر در میان کورد دمیده می‌شود. همانگونه که کوبانی در مبارزه علیه داعش به نماد شکوه و سربلندی تبدیل شد، دفاع از روژآوا هم فرصت‌های درهم شکستن نماینده رسمی داعش را ایجاد می‌کند و روژآوا به نماد آزادی در مبدل می‌شود.

در این باره لازم است که کورد اعلام بسیج همگانی نموده و به مبارزه برای دفاع از روژآوا بپیوندد. کورد در هر جایی که باشد، باید مبارزه علیه فاشیسم را شعله‌ور کند. کورد باید با چنان شدتی مبارزه کند که دولت ترک را از ترکتازی پشیمان کند. باید بر این نکته واقف بود که این جنگ، جنگ بقا و مرگ کورد آزاد و مقاوم است.◻️