برگزاری باشکوه مراسم نوروز در ماکو

اهالی شهر ماکو با مراسمی با شکوه نوروز را جشن گرفتند. در این مراسم که اکثریت شرکت‌کنندگان آن را زنان تشکیل می‌داد همخوانی ترانه‌های انقلابی از جمله شروانو (جنگجو)، برخودان ژیانه (مقاومت زندگی است) و ها گریلا گریلا جلب توجه کرد.

با وجود جو شدید امنیتی اهالی شهر ماکو نوروز را با برگزاری مراسمی باشکوه جشن گرفتند. در مراسم نوروز که اکثریت شرکت‌کنندگان آن زن بودند، بصورت همصدا ترانه‌های انقلابی شروانو (جنگجو)، برخودان ژیانه (مقاومت زندگیست)، ها گریلا گریلا و دیگر ترانه‌های مختص به جشن نوروز را سرودند.

شرکت‌کنندگان در مراسم نوروز با پوشیدن لباس‌های رنگین ملی و بومی رنگی متفاوت به مراسم بخشیدند.

گفتنی است که در این مراسم خواهر زینب جلالیان زندانی سیاسی و خواهر شیرین علم‌هولی زندانی سیاسی که همراه زندانیان سیاسی فرزاد کمانگر، علی حیدریان و مهدی اسلامیان توسط دولت ایران در زندان اوین اعدام شدند، حضور داشتند.