گرامیداشت فرمانده عگید با برگزاری مراسمی نظامی در روژاوا

یاد و خاطره فرمانده ماحصوم کورکماز (عگید) توسط شروانان یگانهای مدافع زنان (ی.پ.ژ) و یگانهای مدافع خلق (ی.پ.گ) با برگزاری مراسمی نظامی در حلب گرامی داشته شد.

به مناسبت سی و هفتمین سالگرد شهادت فرمانده ماحصوم کورکماز (عگید)، یگان‌های مدافع خلق و یگان‌های مدافع زنان مراسم نظامی را در آرامستان شهدای مقاومت در محله‌های شیخ‌مقصود و اشرفیه برگزار کردند.

شروان عفرین طی سخنانی در این مراسم با بیان اینکه «ماه مارس فداکاری برای کوردها است»، خاطرنشان کرد که فداکاری‌هایی که پیشگامان در هفته قهرمانی نشان داده‌اند از کل خاورمیانه محافظت می‌کند.

شروان عفرین گفت: در سایه هفته قهرمانی خلق دفاع ذاتی را آموختند و توطئه‌ها علیه خلق‌های منطقه را خنثی کردند.

در پایان سخنانش شروان عفرین قول دادند که پیرو مظلوم دوغان و عگید خواهند بود.

مراسم با سردادن شعارهای «شهید نامرن» به پایان رسید.