حمله پهپادی رژیم متجاوز ترکیه به تل‌رفعت

پهپادهای ارتش اشغالگر ترک منطقه تل‌رفعت در کانتون شهبا را هدف حمله قرار داندد. گزارش‌های اولیه از زخمی شدن حداقل ۶ شهروند حکایت دارد.

گزارش‌ها حاکی از حمله پهپادهای رژیم متجاوز ترک به شهروندان در منطقه تل‌رفعت کانتون شهباست.

گفته می‌شود در این حمله حداقل ۶ شهروند مجروح شده‌اند که وضعیت یکی از آنها وخیم است.