مسعود بارزانی ساکت است؛ تحصن خانواده شهدای خلیفان ۴۴ روز را سپری کرد

مدت ۴۴ روز از تحصن خانواده شهدای خلیفان می‌گذرد و تاکنون پ.د.ک هیچ پاسخی برای تحویل پیکر شهدا به آنها نداده است.

مدت ۴۴ روز است خانواده شهدا و شورای خانواده شهدای منطقه جزیره در روژاوای کوردستان در دروازه مرزی سمالکا تحصن کرده و خواستار تحویل پیکر دو گریلایی هستند که پارت دمکرات کوردستان (پ.د.ک) آنها را به شهادت رساند.

پیشتر نیروهای مدافع خلق ه.پ.گ اعلام کرده بود، شب ۲۸ آگوست گروهی از گریلاها در مرز خلیفان به کمین نیروهای پ.د.ک افتاده و در نتیجه ۵ گریلا شهید، یک گریلا نیز در حالی که مجروح بوده به دست نیروهای پ.د.ک افتاده و یکی از گریلاها نیز موفق می‌شود خود را نجات دهد.

دو تن از گریلاهای شهید که ه.پ.گ هویت آن‌ها را اعلام نمود، اهل روژاوای کوردستان بودند. خانواده این دو شهید و مجلس خانواده شهدای جزیره مدت ۴۴ روز است در دروازه مرزی سیمالکا تحصن کرده‌اند اما تاکنون مسئولین پ.د.ک و شخص مسعود بارزانی به عنوان رئیس پ.د.ک هیچ پاسخی به خواسته مادران شهید نداده‌اند.

روزانه اقشار و گروه‌های مختلف به دیدار خانواده‌ی این دو شهید رفته و از تحصن آنها پشتیبانی می‌کنند. مدت دو روز بود که اهالی منطقه مردا و شدادی برای پشتیبانی از این تحصن به آنها پیوسته بودند، روز گذشته نیز تعدادی از اعضای اتحاد کشاورزان منطقه جزیره در این تحصن شرکت نمودند. این تحصن امروز در ۴۵مین روز خود ادامه دارد.