راهپیمایی اعتراضی زنان قامشلو در همبستگی با خیزش زنان در ایران

زنان کانتون قامشلو با برپایی راهپیمایی از خیزش زنان در ایران حمایت کردند

در شهر قامشلوی روژاوا زنان در اعتراض به قتل ژینا امینی توسط پلیس سرکوبگر ایران راهپیمایی کردند.

صدای دف و هلهله در راهپیمایی دیروز زنان کانتون قامشلوی روژاوا شنیده می‌شد.

تصاویری از ژینا امینی و گریلاهای جانباخته در مقاومت علیه نیروهای اشغالگر ترکیه در دست معترضان بود.

آنها شعار زن، زندگی، آزادی سر دادند. تعداد شرکت کنندگان در این راهپیمایی، هزاران نفر اعلام شد.

تعدادی از زنان نارضایتی خود از سرکوب زنان توسط حکومت ایران را با بریدن مو و سوزاندن روسری نشان دادند.

ریحان لوقو، عضو شورای هماهنگی کنگره استار اعلام کرد: "ما به حمایت از مقاومت زنان شرق کوردستان ادامه خواهیم داد. این مقاومت زنان کورد بود که انقلاب را به اینجا رساند."