یاسر سلیمان: نزدیکی دولت ترکیه و دولت دمشق اوضاع سوریه را پیچیده تر خواهد کرد

یاسر سلیمان، جانشین ریاست مشترک مجلس عمومی اداره خودمختار، نزدیک شدن دولت اشغالگر ترک و حکومت دمشق را رد کرده و بیان داشت که این نزدیکی وضعیت سوریه را پیچیده تر خواهد کرد.

یاسر سلیمان، جانشین ریاست مشترک مجلس عمومی اداره خودمختار، نزدیک شدن دولت اشغالگر ترک و حکومت دمشق را رد کرده و بیان داشت که این نزدیکی وضعیت سوریه را پیچیده تر خواهد کرد. سلیمان از مردم سوریه خواست تا مشکلات خود را به دور از دخالت قدرتهای خارجی حل کنند. نارضایتی ها نسبت به نزدیک شدن روابط حکومت دمشق و دولت اشغالگر ترک که مناطق وسیعی از سوریه را به اشغال خود درآورده و همچنان به تغییر بافت جمعیتی و حمایت از گروه های تروریستی ادامه می دهد، در حال افزایش است. در این خصوص، یاسر سلیمان، نایب رئیس مجلس عمومی اداره خودمختار شمال و شرق سوریه، نسبت به دیدار دولت ترک و حکومت دمشق که با میانجیگری روسیه برگزار شد، ابراز تردید کرد.

سلیمان با بیان اینکه چنین جلساتی در راستای خدمت بە مردم سوریه نیست، بلکه برای اجرای اهداف ظالمانه دولت اشغالگر ترکیه است، خاطرنشان کرد: هدف حکومت دمشق از این نزدیکی، ایجاد مانع بر سر مسیر دموکراتیک و بازگرداندن وضعیت به همان شکلی است که قبل از ٢٠١١ بوده است. سلیمان تصریح کرد که رژیم سوریه نمی تواند از مناطق سوریه محافظت کند، بنابراین امتیازات بیشتری به رژیم ترکیه می دهد که سعی دارد مناطق دیگر سوریه را نیز اشغال کند.

یاسر سلیمان موضع مجلس سوریه دموکراتیک را یادآور شد که از همه سوریهای با عزت و مخالفان میانه رو خواسته است که به مناطق اداره خودمختار بازگردند و صفوف و سخن خود را در برابر خطرات هماهنگی بین روسیه، سوریه و ترکیه متحد کنند.  سلیمان اعلام نمود که این نزدیکی شرایط را پیچیده تر خواهد کرد، عامل بی ثباتی است و اجازه بازگشت مهاجران و پناهندگان را نمی دهد و در عین حال مانع از فعالیت برای بازسازی سوریه می شود. سلیمان از مردم سوریه خواست تا گفتگوی ملی را که حقوق آنها را تضمین می کند، از کرامت آنها محافظت کند و امیدهای آنها را برای زندگی مسالمت آمیز در سوریه دموکراتیک، کثرت گرایی و لامرکزیت را برآورده می کند. آغاز نمایند. سلیمان همچنین از همه مردم شریف و آزادیخواه سوریه خواست تا حول پروژه ملی اداره خودمختار جمع شوند، به مشکلات و درگیری های کنونی پایان دهند و سخنان خود را اینگونه به پایان برد: ما به عنوان مردم سوریه مشکلات خود را خود حل می کنیم، بیایید قانون اساسی خود را در زمان پیشرو توسط خودمان و به دور از قدرتهای خارجی یا جلساتی که به منافع مردم سوریه خدمت نمی کند، بنویسیم.