زلال جگر: زنان جهان نسبت به قیام زنان در ایران بی‌تفاوت نبودند

در قطعنامه چهارمین کنفرانس شاخه کنگره زنان استار در حلب سوریه بر دفاع از دستاوردهای انقلاب زن اعلام پایبندی شد.

نمایندگان نهادهای سیاسی و مدنی و دفاعی فعال در محلات عمدتا کردنشین حلب در سالن محل برگزاری کنفرانس حضور داشتند.
وارژین محمد از فعالین کنگره استار در سخنرانی افتتحایه گفت زنان منطقه نیروی خود را بازیافته‌اند و همه تنوعات هویتی سوریه تحت یک چتر سازمانی واحد گردهم آمده‌اند. وی نقش رهبر اوجالان در سازمان‌یافتگی و قدرت دستیابی زنان به نقش اصلی در چارەیابی بحران سوریه را برجسته دانست.
زلال جگر، عضو مجلس حزب اتحاد دمکراتیك نیز در سخنرانی خود به تمامی زنانی که در راه مبارزات آزادیخواهانه جان باخته اند ادای احترام کرد و گفت هرچند حکومت‌های زن‌ستیز هر کاری برای شکستن اراده زن انجام می‌دهند، اما زنان هیچوقت از مبارزه دست برنمی‌دارند و رهروی شهیدانشان خواهند بود.
او مبارزه آزادیخواهی زن را فارق از ملیت آنان امری جهانی دانست و قیام زنان شرق کوردستان و ایران را گواه آن عنوان کرد.
عضو مجلس پ‌ی‌د خاطرنشان کرد، وقتی زنان در ایران به دنبال قتل ژینا امینی قیام کردند، زنان جهان هم ساکت نمانند و حقوقشان را فریاد زدند. واقعیت این است که زنان پیروز خواهند شد.