کنفرانس مشاوره ملی ویژه فعالیت‌های پژاک برگزار شد

برپایه اطلاعیه منتشر شده از سوی کمیته پژاک در سوئد روز ٢٩ فوریه اولین کنفرانس مشاوره ملی ویژه فعالیت‌های پژاک در شهر استکهلم با شرکت چندین نهاد و شخصیت‌های سیاسی و آکادمیک برگزار شد.

حزب حیات آزاد کوردستان با هدف ارزیابی فعالیت‌های خود در خارج از میهن کنفرانس مشاوره ملی را در شهر استکهلم برگزار کرد.

سیامند معینی ریاست مشترک پژاک، چندین نهاد و سازمان روژهلات کوردستان، شخصیت‌های سیاسی و آکادمیک کنفرانس حضور بهم رساندند. ریاست مشترک پژاک در سخنانی تحولات جاری در خاورمیانه، ایران و روژهلات کوردستان را مورد ارزیابی قرار داد.

کنفرانس مشاوره ملی ویژه فعالیت‌های حزب حیات آزادی کوردستان- پژاک روز ٢٩ فوریه با مشارکت چندین جریان‌های سیاسی و جمعی از شخصیت‌های سیاسی و آکادمیک روژهلات کوردستان در شهر استکهلم پایتخت سوئد برگزار شد.

کنفرانس با سرود ملی «ای رقیب» و اعلام یک دقیقه سکوت در گرامیداشت یاد و خاطره جانباختگان راه آزادی کوردستان فعالیت‌های خود را آغاز کرد. سپس آقای سیامند معینی ریاست مشترک پژاک تحولات سیاسی جاری در منطقه، ایران و روژهلات کوردستان را مورد بحث قرار داد.

ریاست مشترک پژاک با یادآوری اهمیت مرحله کنونی برای ایفای نقش در تحولات احتمالی آتی بر لزوم ارائه پروژه و راه حل به منظور جلوگیری از تکرار تجربه‌ی غصب انقلاب خلق‌های ایران تأکید کرد. وی در این موضوع اهمیت مبارزه مشترک و وحدت نیروها و جریان‌های سیاسی روژهلات کوردستان و آحاد طیف‌های جامعه‌ی کورد را یادآور شد. وی همچنین بر مبارزه مشترک تمامی خلق‌ها و نیروهای دمکراتیک ایران تأکید نمود.

سپس اهون چیاکو عضو شورای اجرایی جامعه آزاد و دمکراتیک روژهلات کوردستان (کودار) در سخنانی با خاطرنشان کردن اهمیت کنفرانس نگرش‌های جامعه و شخصیت‌های مجرب در امر ارتقای هوشیاری جمعی در برهه‌ی سرهلدان روژهلات کوردستان به شیوه‌ای فراگیر و نیرومند را حائز اهمیت خواند. چیاکو بر اولویت نیروی فکری و مبارزاتی خلق برای تعیین مرحله آتی و مبارزه علیه حاکمیت اشغالگر ایران در چارچوب استفاده از فرصت‌های موجود و پوچ کردن تهدید‌ها تأکید کرد.

در ادامه کنفرانس شرکت کنندگان آرا و عقاید خود را در رابطه با فعالیت‌های پژاک و وضعیت جاری در کوردستان و منطقه بیان نموده و با اشاره به توانایی فکری و عملی حزب پژاک بر لزوم گذار از موانع و کاستی‌ها تأكید نمودند و پیشنهادهایی را برای ارتقای فعالیت‌ها و مبارزات طرح کردند.

سیامند معینی در بخش پایانی کنفرانس طی سخنانی ضمن قدردانی از شرکت کنندگان خاطرنشان کرد که دیدگاه‌های طرح شده را به مجلس حزب پژاک ارائه خواهد کرد.

سیامند معینی رئیس مشترک پژاک اظهار کرد که نخستین کنفرانس مشاوره ملی در استکهلم گامی مثبت و موفقیت‌آمیز برای ارتقای سازماندهی و گسترش فعالیت‌هاست و از میهن‌دوستان و فعالان کورد خواست دیدگا‌ه‌ها، انتقادات و پیشنهادهای خود را به شیوه‌ای مستمر با کمیته‌های پژاک در خارج از میهن در میان بگذارند.