اعتراض به حصر اوجالان در اولتن

انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و حملات اشغالگرانه دولت ترک در شهر اولتن سوئیس محکوم شد.

   در جریان راهپیمایی با پیشاهنگی جنبش جوانان انقلابی و زنان جوان و آزاد در شهر اولتن سویس، انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و حملات اشغالگری دولت ترک  مورد اعتراض قرار گرفته و محکوم شد.

   دهها کوردستانی و جوانان کورد در مقابل ایستگاه مرکزی شهر اولتن گردهم آمدند و با سر دادن شعارهایی مبنی بر محکومیت حملات دولت اشغالگر ترک و تبهکاران وابسته به آن در شمال کوردستان، به سوی مرکز این شهر اعتراض کردند. بعد از پایان راهپیمایی حاضران در این مراسم، در مرکز این شهر با زبانهای کوردی و آلمانی به سخنرانی پرداختند. در این سخنرانی و گفت و گوی عمومی شرکت کنندگان اعلام نموند که تا زمانیکه دولت ترک از کوردستان خارج نشده و رهبر اپو به آزادی دست نیابد، جوانان کورد در اقصی نقاط جهان در میادین حضور یافته و شعارهای آزادیخواهانه را سر خواهند داد. این مراسم با سخنرانی و رقص کوردی به پایان رسید.