تداوم تظاهرات سرتاسری کوردها در حمایت از خلق روژآوا 

کوردها و دوستانشان در شهر استکهلم پایتخت سوئد با برگزاری تظاهراتی حملات دولت اشغالگر ترک را محکوم کردند. در این تظاهرات چندین شهروند اهل شیلی نیز شرکت کرده بودند.

   خلق کورد و حامیانشان برای محکوم کردن حملات دولت ترک به شمال و شرق روژآوا  هر شب در خیابان‌ها حضور دارند

   آیشه گوکتپه به عنوان نماینده انجمن زنان آمارا طی سخنانی در این تجمع با اشاره به جنایت‌های جنگی دولت ترک اشغالگر در روژآوای کوردستان آنرا رسوا کرد.

​​​​​​​   همچنین در تجمعات برپاشده از سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا درخواست شد که علیه استفاده دولت ترکیه از سلاح‌های شیمیایی به این کشور فشار وارد کنند.

​​​​​​​   جوانان شیلی نیز که در تجمع حضور داشتند از خلق ستم دیده روژآوا اعلام حمایت کردند.

​​​​​​​   چارلس کاپوس وگاسی اهل شیلی در سخنانی گفت: فاشیسم و دیکتاتوری دشمن مشترک خلق‌هاست و برای تحقق آتیه‌ی روشن تمامی ملت‌های جهان ما نیز همراه با خلق کورد به صورت متحد فعالیت می‌کنیم.

​​​​​​​   جورج کانتریرسی اهل شیلی یکی دیگر از حاضران این تجمع در پاسخ به خبرنگار آژانس خبری فرات گفت: ده‌ها سال است که ما حامی خلق کورد برای رسیدن به حقوقشان و تشکیل دولت خودشان می‌باشیم. ما مخالف حملات دولت ترک به خلق کورد بوده و از کورد‌ها پشتیبانی می‌کنیم .

​​​​​​​   شرکت کننده‌ای دیگر که در تجمعات حضور داشت اشاره کرد که ما مبارزات خلق کورد را همچون مبارزه‌ خود می‌دانیم. وی افزود:ما و آنها برای زندگی مشترک و سوسیالیست مبارزه می‌کنیم. لذا باید با همبستگی  مبارزاتمان را ادامه دهیم.