آغاز راه‌پیمایی ساکسونیا و برلین در محکومیت توطئه بین‌المللی علیه کوردها

علیه توطئه‌ی ۱۵ فوریه، راه‌پیمایی ۳ روزه‌ی شهر ساکسونیا و برلین آغازشد.

در منطقه‌ی ساکسونیایی جنوبی در آلمان با هدف محکوم کردن حصر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و توطئه‌ی بین‌المللی ۱۵ فوریه، راه‌پیمایی ۳ روزه که پیشتر در مورد انجام آن تصمیم‌گیری شده بود، آغاز شد.

راهپیمایی روز گذشته با طول ۱۰ کیلومتر در منطقه‌ی لانگینهاکین تا هانوفر ادامه داشت.

کوردستانیان و دوستانشان در مقابل آخرین ایستگاه تراموا تجمع کردند و قبل ازآغاز راه‌پیمایی بیانیه‌ای منتشر کردند.

علی رغم بارش باران ۱۵۰ تن در این راه‌پیمایی شرکت کردند.

راهپیمایی ساکسونیا نیز قرار است فردا ساعت ۱۱:۰۰ به وقت اروپا آغاز شود و قرار است تا ایستگاه قطار هانوفر ادامه داشته باشد.

در روز سوم نیز راه‌پیمایی در مقابل ایستگاه قطار هانوفر آغاز می‌شود و تا مقابل پارلمان منطقه ادامه می‌یابد. قرار است تجمعی بزرگ در مقابل پارلمان منطقه انجام شود. همچنین مسئله به پارلمان آن منطقه برده شود.

برلین

عصر روز گذشته در برلین نیز با هدف محکوم کردن توطئه‌ی بین‌المللی راه‌پیمایی‌ای دو روزه آغاز شد. در راهپیمایی شعار " زنده باد رهبر آپو" سر داده شد.

هیئت تدارکات فراخوانی برای شرکت در این راه‌پیمایی منتشر کرد.