حزب چپ سوسیالیست: نروژ باید روژآوا را به رسمیت بشناسد

گرتا ولد رئیس منطقه وستفلد و تلمارک حزب چپ سوسیالیست  SV در گفتار روزانه خود در روزنامه تونسبرگ بلاد اعلام نمود که کشور وی باید نه فقط حملات ارتش ترکیه را محکوم نماید بلکه برای توقف حملات باید گامهای جدی نیز بردارد.

حزب چپ سوسیالیست (SV) خواهان توقف حملات دولت ترک علیه کوردها و به رسمیت شناختن روژآوا از سوی دولت نروژ شد.

گرتا ولد رئیس منطقه وستفلد و تلمارک حزب چپ سوسیالیست  SV در گفتار روزانه خود در روزنامه تونسبرگ بلاد اعلام نمود که کشور وی باید نه فقط حملات ارتش ترکیه را محکوم نماید بلکه برای توقف حملات باید گامهای جدی نیز بردارد.

ولد در این گفتار خود اشاره کرده است که ی.پ.گ/ی.پ.ژ و نیروهای سوریه دمکراتیک با همکاری آمریکا و دیگر کشورهای جهان توانستند که تبهکاران داعشی را از میان برداشته و در روژآوا سیستمی مبتنی بر برابری را با مشارکت تمامی عناصر تشکیل دهنده این سرزمین ایجاد کنند.

ولد خاطرنشان ساخت که نیروهای کورد ١١ هزار نفر از نیروهای داعش و ٧۵ هزار نفر از خانواده‌های آنها را در زندان و کمپها مستقر کرده‌اند، اما با شروع حملات ترکیه هزاران داعشی موف به فرار شده‌اند. وی افزوده است که بعد از آنکه آمریکا نیروهای خود را از منطقه عقب کشید، ترکیه علیه کوردها به حمله دست زده و بیمارستانها، سیستم های آب و اموال عمومی را مورد هدف قرار داد.

ولد در بخشی دیگری خاطرنشان ساخته است که کوردها در مقابل داعش تلفات سنگینی را دادند، از سوی دیگر در نظر نگرفتن تمهیدات لازم برای توقف حملات علیه کوردستان را به شدت محکوم نموده است. در همین راستا ولد اعلام داشته است که کشورهای بسیاری این حملات را محکوم کرده‌اند اما چنین اقدامی به تنهایی کافی نیست. در پایان ولد خواسته‌های خود را بدینگونه مطرح کرده است:

  • حزب چپ سوسیالیست وستفلد تلمارک از نهادهای نروژی می‌خواهد که با شدت اعتراض خود را به نمایش گذاشته و مانع از فروش سلاح به ترکیه شوند.
  • لازم است که خودمدیریتی کوردها را به رسمیت شناخته و با آنها ارتباط دیپلماتیک برقرار نمایند.
  • درصورتیکه حملات ادامه یابند نروژ باید به تحریم ترکیه بپردازد.
  • لازم است ناتو، سازمان ملل و شورای اروپا به منظور تغییر سیاستهای ترکیه در مقابله با کورد‌ها بر ترکیه فشار وارد کنند.
  • باید به شمال-شرق سوریه از طریق کمکهای اقتصادی، خوراک، درمان کمک‌رسانی شوند.

- باید از کردها حمایت نموده و از ترکیه بخواهیم که  حملات ترکیه خود را علیه شمال-شرق سوریه متوقف نماید.

ولد در پایان گفتار خود این پرسش را مطرح می‌نماید که سوریه و خلق کورد چقدر می‌توانند در مقابل این سکوت مقاومت کنند؟

حزب چپ سوسیالیست از ١١ نماینده در پارلمان برخوردار است.