ادامە تجمعهای اعتراضی نسبت به قتل ژینا امینی و ناگهان آکارسل

در شهرهای مختلف اروپایی تجمعاتی در محکومیت ترور ناگهان آکارسل و در حمایت از قیام ایران به دنبال قتل ژینا امینی برگزار شد.

در شهرهای مختلف اروپایی تجمعاتی در محکومیت ترور ناگهان آکارسل و در حمایت از قیام ایران به دنبال قتل ژینا امینی برگزار شد.
در هلسینکی پایتخت فنلاند معترضان دیروز با تجـمع مقابل ساختمان وزارت خارجه این كشور از قیام مردم شرق کوردستان و ایران اعلام پشتیبانی کردند.
این تجمع که توسط احزاب کوردستانی، ایرانی و فنلاندی سازماندهی شده بود، مورد حمایت سازمان عفو بین‌الملل نیز قرار گرفت.
معترضان از حقوق زنان تحت ستم در برابر رژیم واپسگرای ایران دفاع کردند.
همچنین برخی مراکز اروپایی حداقل در سوئد و آلمان شاهد تجمع اعتراضی زنان در واکنش به ترور ناگهان آکارسل بود. در این تجمعات طی روزهای گذشته با انقلاب زنان به دنبال قتل ژینا امینی اعلام همبستگی شده است.

در تجمع شهر ماینهایم آلمان، بیانیه جنبش زنان کورد در اروپا خوانده شد که یادآوری می‌کرد ناگهان آکارسال از سوی تبه‌کاران حکومتی ترکیه که دشمن زنان هستند به قتل رسید. خواستند از همبستگی تمامی زنانی که با شعار ژن، ژیان، آزادی در جهان مبارزه می‌کنند انتقام بگیرند.