اولین روز راهپیمایی «از کوردستان در مقابل اشغالگری ترکیه محافظت کنید» پایان یافت

با هدف محکومیت حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه به کوردستان راهپیمایی با عنوان "از کوردستان در مقابل اشغالگری ترکیه محافظت کنید" در شهر لوزان سوئیس آغاز شد. با رسیدن به شهر مورجیس اولین روز این راهپیمایی پایان یافت.

ابتکار عمل "صیانت از کوردستان" در مقابل حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه یک زنجیره راهپیمایی‌های طولانی مدت را آغاز کرده‌اند و این راهپیمایی از شهر لوزان سوئیس به مدت ۳ روز آغاز شده و با رسیدن به شهر ژنو پایان می‌یابد.

قبل از آغاز این راهپیمایی در مقابل ساختمان شاتو اوشی که در آن توافق لوزان توسط نیروهای امپریالیست امضا شده و کوردستان به چهار بخش تقسیم شد، تجمعی برگزار شد.

فعالان پس از این تجمع برای ایجاد اتحاد ملی کوردها شعارهایی سر داده و همراه با شعار دادن راهپیمایی را آغاز کردند.

فعالان پس از طی ۲۵ کیلومتر راه به شهر مورجیس رسیده و اولین روز راهپیمایی در این شهر پایان یافت.

فعالان امروز راهپیمایی خود را دوباره آغاز کرده و در روز دوم راهپیمایی به شهر نیون می‌روند.