ازدواج کودکان به طرز چشمگیری افزایش یافته است

طبق گزارش مرکز آمار ایران، در شش ماه نخست سال ٢٠٢٢ بیش از ٢٠هزار و ۶۴٨ ازدواج کودکان دختر ثبت شده است.

بنا به گزارش مرکز آمار ایران که دیروز چهارشنبه منتشر شد، در شش ماه نخست سال ٢٠٢٢، ازدواج ٢٠هزار و ۶۴٨ دختر کمتر از ١۵ سال ثبت شده است.

همچنین در این مدت یک هزار و ٨۵ کودک زایمان کرده و مادر شده‌اند. بعلاوه به دلیل ثبت نکردن بسیاری از ازدواجهای کودکان، پیش‌بینی می‌شود آمار واقعی بیشتر از این رقم باشد.

طبق بررسی‌ها در اغلب موارد این دختران هستند که قربانی ازدواج کودکان می‌شوند و همه ازدواجهایی که در سن کمتر از ۱۵ سال ثبت شده‌اند، دختران بوده‌اند. طبق همین گزارش از بهار تا پاییز سال ٢٠٢٢، بیش از ٢٠ هزار دختر زیر ١۵ سال در ایران ازدواج کرده‌اند.

از کل ازدواجهای ثبت شده برای کودکان زیر ١۵ سال، تنها ١٢ مورد آن برای پسران کمتر از ١۵ سال بوده، نیز در همین مدت ۵ مورد پدر شدن برای پسران زیر ١۵سال در ایران ثبت گردیده است.

هرچند ازدواج کودکان یک جرم علیه آنها محسوب می‌شود، اما دولت ایران با سیاست‌هایی از جمله قانونگذاری و دادن امتیازاتی از قبیل دادن قرض بانکی، ازدواج کودکان را تشویق می‌کند و برای آن کارآسانی می کند. قبلاً نیز در این باره کشمکش‌هایی مابین حکومت و فعالین حقوق کودکان به راه افتاد.