در بلگراد دهها هزار نفر علیه خشونت راهپیمایی کردند

در بلگراد پایتخت صربستان دهها هزار نفر علیه خشونت مسلحانه راهپیمایی کردند.

پس از دو قتل‌عام در اوایل ماه می گذشته در این کشور، هر هفته در بلگراد پایتخت صربستان تظاهرات گسترده برگزار می‌شود.

راهپیمایی روز شنبه با مشارکت  دهها هزار نفر برگزار گردید. جمعیت با شعار "صربستان ضد خشونت است" تظاهرات کردند. تجمع ابتدا با سوگواری آغاز شد و سپس به ابراز انزجار از حکومت آلکساندر وجیج رسید.

فعالین این تظاهرات خواهان بازپس‌گیری مجوز شبکه‌های دولتی هستند؛ زیرا آنها در برنامه‌هایشان خشونت را ترویج می‌کنند. همچنین حکومت را به ایجاد فضای مملوء از خشونت در جامعه یا چشم‌پوشی از خشونت متهم می‌کنند.

در سوم می یک نوجوان ۱۳ ساله در یک مدرسه بلگراد ۹ دانش‌آموز و یکی از نگهبانان مدرسه را با گلوله به‌قتل رساند. ۴۸ ساعت پس از آنیک مرد جوان در حوالی پایتخت در دو روستا ۸ نفر را با گلوله به‌قتل رساند.