حمله فاشیست‌های ترک به مزار احمد کایا در فرانسه

سازمان‌های کورد فرانسه حمله به مزار هنرمند شهیر کورد احمد کایا را محکوم کرده و درخواست نمودند تا همه در ۱۶ نوامبر سالگرد درگذشت احمد کایا را گرامی بدارند.

جنبش زنان کورد، جنبش فرهنگی تو-چاند و مجلس دمکراتیک کوردهای مقیم فرانسه اعلام کرد، به مزار احمد کایا که در ۱۶ نوامبر سال ۲۰۰۰ در غربت درگذشت، حمله شده است.

در این بیانیه آمده است: قبل از سالگرد درگذشت احمد کایا که در ۱۶ نوامبر می‌باشد، تفکر و ذهنیتی که در ۱۹۹۹ به او حمله کرد، یک بار دیگر به قبر وی حمله کرده است.

این سازمان‌های کورد اعلام کردند، ما این حمله‌ی قبیح را محکوم می‌کنیم و از همه‌ی میهن دوستان، انقلابیون و خلقمان در پاریس درخواست می‌کنیم که ساعت ١۴ روز  ۱۶ نوامبر در قبرستان پرلاشز در مراسم گرامیداشت احمد کایا شرکت کنند.