هیئت صلح پس از بازگشت به دوسلدورف: همبستگی با ملت کورد را گسترده‌تر و نیرومندتر می‌کنیم

دومین گروه هیئت صلح که برای توقف حملات اشغالگرانه رژیم ترک به جنوب کوردستان سفر کرده بودند و در فرودگاه هولیر از سوی پ.د.ک بازداشت، مورد تحقیر و دیپورت شده بودند پس از بازگشت به دوسلدورف بر ارتقای پشتیبانی از مبارزات آزایخواهانه کوردها تأکید کردند.

دومین گروه هیئت صلح و آزادی برای مقابله با حملات اشغالگرانه ترکیه علیه کوردستان به جنوب کوردستان سفر کرده بودند که در فرودگاه هولیر توسط نظامیان پ.د.ک و به درخواست رژیم ترکیه دستگیر و پس از شکنجه روحی و روانی به دوسلدورف آلمان برگردانده شدند.

اعضای این هیئت در فرودگاه دوسلدورف کنفرانسی مطبوعاتی را برگزار کردند. هیئت اعلام کرد که همبستگی با مبارزات آزادیخواهی ملت کورد را گسترده‌تر و نیرومندتر ادامه می‌دهند.