کوردهای مقیم اروپا انزجار خود را از سیاست‌های خائنانه پ.د.ک اعلام کردند

کوردها و دوستان آنان در بسیاری از کشورهای اروپایی با حضور در راهپیمایی‌های اعتراضی همکاری پ.د.ک با رژیم فاشیست ترکیه را محکوم کردند.

خلق کورد و دوستان آن در اتریش، دانمارک و یونان با برپایی راهپیمایی اعتراضی همکاری پارت دمکرات کوردستان با رژیم اشغالگر ترکیه را محکوم کردند. شرکت کنندگان بر اتحاد و همبستگی کوردها برای خنثی نمودن خیانت ملی پ.د.ک تأکید کردند.

وین

در وین پایتخت اتریش راهپیمایی کوردها و دوستان آنان با پیشاهنگی مرکز جوامع دمکراتیک در وین برگزار شد. شرکت کنندگان پلاکاردهایی را در دست گرفته بودند که روی آن نوشته شده بود:"خیانت کوردستان را تجزیه می‌کند، اتحاد زندگیست، علیه اشغالگران بپاخیز". آکسیون وین دو ساعت ادامه داشت و راهپیمایان انزجار خود را از خیانت‌های خانواده بارزانی اعلام کردند.

کپنهاگ

کوردهای مقیم در کپنهاگ پایتخت دانمارک همراه با دوستانشان با برپایی راهپیمایی خیانت ملی خاندان بارزانی به کوردها را محکوم کردند. آکسیون در میدان گامولتوف آغاز شد. شرکت کنندگان بر پایبندی به رهبر خلق کورد و مبارزه آزادیبخش کوردستان تأکید کردند.

آتن

جنبش جوانان انقلابی و جمعیت فرهنگی کوردستان در شهر آتن پایتخت یونان آکسیونی را در تقبیح خیانت‌ خاندان بارزانی برگزار کرد. راهپیمایی از مقابل جمعیت فرهنگ کوردستان آغاز شد و تا کنسولگری ترکیه ادامه یافت. در این راهپیمایی علاوه بر صدها کوردستانی سازمان‌های اینترناسیونالیست، سوسیالیست، آنارشیست و انقلابی شرکت کردند. شرکت کنندگان بدون وقفه شعارهای «بژی سروک آپو»، «مرگ بر خائنان»، «زنده‌باد مقاومت گریلا» را سر دادند. پلیس یونان در مقابل کنسولگری ترکیه با اسپری فلفل به راهپیمایان حمله کرد. شرکت کنندگان از خود دفاع کردند و سپس بیانیه‌ای از سوی آنان قرائت شد. در بیانیه آمده است که دستاوردهای کوردها با خون هزاران شهید محقق شده‌اند و پ.د.ک با خیانت ملی دستاوردهای کوردها را در معرض خطر قرار داده است.

لاهه

در شهر لاهه هلند هم در مقابل کنسولگری عراق راهپیمایی کوردستانیان و دوستان آنان برگزار شد. شرکت کنندگان خیانت خاندان بارزانی به کوردها را محکوم کردند. حسین یلدز ریاست مشترک جنبش دمکراتیک کوردهای مقیم هلند در سخنانی گفت:"تاریخ کوردستان هر اندازه که سرشار از قهرمانی باشد به همان اندازه نیز آکنده از خیانت است. پ.د.ک سمبل خیانت در امروز است. خاندان بارزانی اراده خود را به نیروهای حاکم واگذار کرده‌اند. آنها تنها یک هدف دارند و آن هم منافع مالی این خاندان است. ما یکبار دیگر به پ.د.ک و خاندان بارزانی می‌گوییم که دست از خیانت بردارید."

حسین یلدز در ادامه سخنان خود سیاست‌های دولت عراق نسبت به خلق شنگال و کوردهای ایزدی را محکوم کرد و افزود:"حکومت عراق باید از بازی در رابطه با شنگال دست بردارد. این سیاست عراق به هیچ عنوان مایه پذیرش نیست. خلق شنگال خواهان خودمدیریتی است و اداره خودگردان خویش را ایجاد کرده است. انها مدیریت خود را در دست دارند. این طبیعی‌ترین و مشروع‌ترین حق آنهاست که اداره امور خود را در دست داشته باشند."