طنین فریاد ده‌ها هزار تن در فرانسه؛ «از کوردستان و انقلاب محافظت کن»

کوردستانی‌ها و دوستان آن‌ها در شهرهای پاریس، مارسی و رِن فرانسه به خیابان‌ها آمده و به حملات اشغالگرانه و خیانت‌های پ.د.ک اعتراض نمودند.

کوردستانیان و دوستان آن‌ها در شهرهای بزرگ فرانسه تجمع کرده و به خیابان‌ها آمده و راه‌پیمایی کردند و به حملات اشغالگرانه و خیانت‌های حزب دمکرات کوردستان اعتراض نموده‌اند.

با پیشاهنگی ج.د.ک فرانسه و ت.ژ.ک فرانسه و با شعار «از کوردستان و انقلاب محافظت کن»، هزاران کوردستانی و دوستان آن‌ها با شرکت ده‌ها سازمان مدنی و احزاب کوردستانی و انترناسیونالیسم و فرانسوی به خیابان‌ها آمده و حملات اشغالگرانه و جنایات دولت‌ ترکیه و خیانت‌های پ.د.ک را محکوم کردند.

کوردستانیان در میدان جمهوری به سمت میدان باستیل در پاریس راه‌پیمایی کرده و پوسترهای «پ.ک.ک خلق است»، «دولت مرتکب ترور می‌شود، نه خلق»، «دولت ترکیه قتل‌عام انجام می‌دهد»، «مرگ‌ بر اشغالگری دولت ترکیه»، «اعتراف بین‌المللی به جایگاه روژاوا»، در دست گرفته شد. همچنین مردم به‌طور مداوم شعارهای «زنده‌باد پ.ک.ک»، «زنده‌باد رهبر آپو»، «زنده‌باد انقلاب روژ آوا»، «کوردستان گورستان فاشیسم»، «پ.ک.ک خلق است، خلق اینجاست» و «مرگ ‌بر رژیم فاشیستی ترک» را سر دادند.

در شهر مارسی نیز با حضور تعداد زیادی از سازمان‌ها و طیف‌های سیاسی مختلف، هزاران تن در راه‌پیمایی شرکت نمودند. در این راه‌پیمایی پلاکاردهایی با مضمون «جمهوری ترکیه از سلاح شیمیایی استفاده می‌کند و اروپا نیز برای منافع خود فقط نظاره‌گر است»، «پ.ک.ک را از لیست ترور خارج کنید» و همچنین پرچم‌های پ.ک.ک و ت.ژ.ک فرانسه به اهتزاز درآمد.

شرکت‌کنندگان در این راه‌پیمایی شعارهای «قاتل اردوغان»، «تروریست اردوغان»، «بارزانی خیانت‌کار»، «زنده‌باد مقاومت زاپ»، «زنده‌باد گریلا»و «هرجایی عرصه مبارزات است» سر داده شد.

در شهر رِن نیز حملات اشغالگرانه و خیانت‌های پ.د.ک با سازماندهی اعتراضی محکوم شد و تعداد زیادی از کوردها و دوستانشان با شعارهای «از کوردستان و انقلاب محافظت کنید»، به خیابان‌ها آمده و به‌طور مداوم شعارهای «زنده‌باد پشتیبانی اینترناسیونال»، «علیه فاشیسم متحد شویم» و «ما همه پ.ک.ک هستیم»، «قاتل اردوغان»، «خائن پ.د.ک»، «ژن، ژیان، آزادی» تکرار شد.

پس‌از انجام سخنرانی‌ها و محکوم نمودن حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه و خیانت‌های پ.د.ک، تجمعات با سر دادن شعارهای اعتراضی پایان یافت.