بدران چیاکورد: اگر برخورد دمشق خاتمه نیابد، گام‌های جدیدی برمی‌داریم

بدران چیاکورد می‌گوید میت ترکیه و استخبارات سوریه به دنبال دستیابی به توافقی علیه خومدیریتی و روژاوا هستند. معاون خودمدیریتی شمال و شرق سوریه دولتمردان سوریه را از اندیشدن به دوران حکمرانی گذشته‌ برحذر داشت.

بدران چیاکورد در گفتگویی با خبرگزاری فرات اعلام کرد محاصره محلات عمدتا کوردنشین شیخ‌مقصود و اشرفیه در حلب در حالی ادامه دارد که اداره خودگردان نمی‌خواهد تنش بالا بگیرد، اما رژیم در حال دامن زدن به بحران است.

چیاکورد گفت علیرغم تلاش ‌های ما در قامشلو و حسکه تاکنون تغییری در موضع رژیم ایجاد نشده است. معاون خودمدیریتی شمال و شرق سوریه تذکر داد: "اگر رژیم بگوید باید حرف من اجرا شود، در واقع خودش را فریب می‌دهد."

بدران چیاکورد گفت تداوم چنین موضعی از سوی رژیم دمشق باعث می‌شود ما گام‌های جدیدی برداریم. او با اعلام آنکه روسیه سعی در میانجیگری برای جلوگیری از تعمیق اختلافات میان طرفین شده است گفت: "ما نمی‌خواهیم مسائل بیشتر شوند اما رژیم سوریه مسئول کلیه اتفاقات احتمالی خواهد بود، چون صدها هزار تن از ساکنین شهبا و محلات شیخ‌مقصود و اشرفیه حلب را در محاصره قرار داده است تا آنها را بشکند و به تسلیم وادارد."

بدران چیاکورد گفت رژیم سوریه فراموش کرده که قیام سال ٢٠١١ در نتیجه همین‌ نوع برخوردها بود که همانند سیاست کنونی موجبات کوچ اجباری و تغییر بافت جمعیتی مناطق را فراهم می‌کند.

او به تمامیت‌خواهی رژیم سوریه اعتراض کرد و گفت: "رژیم در پی گسترش قلروی حکمرانی خود است ولی باید خودمدیریتی مناطق را در نظر داشته باشد. در غیر اینصورت، رژیم آنچه در دست دارد را نیز از دست خواهد داد."

معاون خودمدیریتی شمال و شرق سوریه یادآور شد رژیم نباید فکر کند در پی برقراری روابطی با برخی کشورهای عربی همه چیز به روال قبلی بازگشته است. اگر اینگونه بیاندیشد خودفریبی می‌کند. ممکن نیست مانند قبل، رژیم همه جا را دوباره به کنترل خود درآورد. رژیمی که در جنوب سوریه هنوز مشکلی را حل نکرده است، نمی‌تواند گره‌ای از مسائل حلب و شهبا بگشاید."

بدران چیاکورد گفت: "در حالی که توجه جهانی معطوف جنگ میان روسیه با اوکراین است، رژیم سوریه فشارهای تحمیلی خود را افزایش داده و مقامات استخبارات سوریه دیدارهای متعددی با سازمان اطلاعاتی ترکیه موسوم به میت داشته اند. این دیدارها تازگی ندارد. طرفین سعی در نزدیکی به یکدیگر دارند. تنها چیزی که آنکارا و دمشق در موردش همنظر هستند دشمنی با اراده مردم شمال و شرق سوریه است. می‌خواهند خودمدیریتی دمکراتیك و مردم ما را از بین ببرند."