مشخصات دو گریلای شهید اعلام شد

ه.پ.گ مشخصات دو گریلا را اعلام کرد که در سرحد شهید شدند و گفت: رفقایمان جاندا و مظلوم در باکور کوردستان به پیشاهنگ مبارزه تبدیل شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی نیروهای مدافع خلق (ه.پ.گ) درباره مشخصات دو گریلای شهید بیانیه‌ای به‌شرح زیر منتشر کرد:

در ۲۰ام اکتبر ۲۰۲۲ در میدان کره هلاج گلیداخ؛ نیروهایمان به یورش دشمن پاسخ دادند و در پی آن یک جنگ سخت مابین نیروهایمان و ارتش متجاوز ترکیه درگرفت. در این نبرد نیروهایمان ضربات سنگینی به دشمن زدند؛ ۴ بار علیه دشمن با سابوتاژ اقدام کردند و حداقل ۴ اشغالگر ترک را به مجازات رسانده و یک اشغالگر نیز به‌شدت مجروح شد. در این جنگ رفقایمان جاندا و مظلوم که با شهامت بسیار رزمیدند و ضربات سنگینی بر دشمن وارد کردند؛ به شهادت رسیدند. رفقایمان جاندا و مظلوم به‌عنوان نمونه‌ی برجسته اراده‌ی آپویی علیه تکنولوژی و حملات جنایتکارنه‌ی دشمن؛ حتی یک قدم از مقاومت عقب‌نشینی نکردند؛ به دشمن گرزهای سنگین زدند و به پیشاهنگ مبارزه در باکور کوردستان مبدل شدند.

هر دو رفیقمان با آگاهی بالای ملی و احساس میهن‌دوستی، از روژآوا و روژهلات کوردستان به باکور کوردستان رفته بودند. با شهامت و دلسوزی خودشان برای اهداف آزادیشان؛ به جنگاوران نمونه‌ی آپویی مبدل شدند. ابتدا به خانواده‌های عزیزشان تسلیت می‌گوییم که گریلای ایثارگر این چنینی به صفوف مبارزه آزادی خلق کورد فرستاده‌اند. نیز به خلق میهن‌دوست کوردستان و به‌ویژه خلق روژآوا و روژهلات کوردستان تسلیت می‌گوییم.

مشخصات رفقای شهیدمان از قرار زیر است:

نام سازمانی: جاندار چیا

نام و نام خانوادگی: ژیان عبدالله

محل تولد: تربه‌سپی

نام مادر- پدر: منیفا- محمد خیر

زمان و محل شهادت: ۲۰ام اکتبر ۲۰۲۲/ سرحد

 

نام سازمانی: مظلوم روژهلات

نام و نام خانوادگی: سولدا درخشانی

محل تولد: ماکو

نام مادر- پدر: قدرت- علی

زمان و محل شهادت: ۲۰ام اکتبر ۲۰۲۲/ سرحد