رشد اقتصادی ایران و ترکیه کاهش خواهد یافت و تحت نظر قرار خواهند گرفت

​​​​​​​انتظار میرود در سال ۲۰۱۹رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته حدود ۴ درصد باشد، اما اقتصاد ایران و ترکیه نه تنها رشد نخواهد داشت بلکه رشد و درآمد آنها کاهش خواهد یافت

بر اساس گزارش روزنامه‌ی لیسیکو، پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۹ اقتصاد برزیل رشدی شگفت‌انگیز را تجربه کند. به دلیل جنگ اقتصادی میان آمریکا و چین، ویتنام خود را برای رشد اقتصادی قابل توجهی آماده کرده است.

 

پیش‌بینی می‌شود هر کدام از کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی رشد اقتصادی خوبی داشته باشند.

 

بر اساس این پیشبینی، برزیل رشد اقتصادی بسیار خوبی خواهد داشت. رشد اقتصادی روسیه نیز در سال آینده از٧.١ به ۱.٨ افزایش خواهد یافت و رشد اقتصادی چین نیز از ۶.۶ به ۶.۲ کاهش خواهد یافت اما علی رغم این کاهش چین در ردیف کشورهای دارای رشد اقتصادی خوب باقی خواهد ماند.

 

در مورد رشد اقتصادی ترکیه نگرانی بسیاری وجود دارد، چون نه تنها رشد اقتصادی نخواهد داشت بلکه کاهش نیز خواهد داشت. بر اساس پیش بینیهای مودیس در سال ۲۰۱۹ درآمد کشور ترکیه ۲ درصد کاهش خواهد یافت، اما بر اساس پیش بینیهای چیتی گروپ کاهش درآمد ترکیه ۳.۳ خواهد بود.

 

ترکیه و ایران جزء کشورهایی هستند که به دلیل ضعف اقتصادی تحت نظر خواهند بود. وضعیت اقتصادی آرژانتین در سال ۲۰۱۹ مشابه ایران و ترکیه خواهد بود.