علی‌رغم تشدید بحران‌های اقتصادی، ثروتمندان ثروتمندتر شده‌اند

به دلیل شیوع ویروس کرونا بحران اقتصادی در سرتاسر جهان ادامه دارد. در این بحران، چندین میلیاردر وجود دارند که ثروت آنها افزایش چشمگیری داشته است

بر اساس تحقیقات مشترک بانک سویسی UBS و سازمان مشاوره‌ای PWC از سال ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۲۰ تعداد میلیاردرهای جهان افزایش یافته است. تعداد میلیاردرها در سال ۲۰۱۷ در سرتاسر جهات دو هزار و ۱۶۸ تن بوده است، اما در سال ۲۰۲۰ تعداد آنها به دو هزار و ۱۸۹ تن افزایش یافته است، یعنی در این سال ۲۹ میلیاردر به میلیاردرهای جهان افزوده شده است.

در بخش دیگری از این تحقیق به افزایش سرمایه‌ی میلیاردرها اشاره شده است. بر اساس آمار بانک جهانی امسال میلیونها انسان فقیر و بیکار شده‌اند، اما میلیاردرها یک تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار به سرمایه‌هایشان افزوده شده است.

بر اساس این تحقیق، در سال ۲۰۱۷  سرمایه‌ی کل میلیاردرهای جهان ۸ تریلیون و ۹۰۰ میلیارد دلار بوده است، اما از ماه مارس تا ژوئیه ۲۰۲۰ که بحران اقتصادی سرتاسر جهان را فرا گرفت، سرمایهی میلیاردرها نه تنها کاهش نیافت بلکه به ۱۰ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.