بیانیه‌ی کژار به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان

شورای اجرایی کژار به مناسبت ٢۵ ونامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان بیانیه‌ای منتشر کرد.

 

شورای اجرایی جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان (کژار) به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان (٢۵ نوامبر) بیانیه‌ای منتشر کرده است.

در بیانیه کژار آمده است:

"خشونت علیه زنان در طول تاریخ حکومت‌ها وجود داشته است و در حقیقت با غصب بدن زن، حکومت توانست شالوده خود را مستحکم کند. علیه این اقدام نیز زنان در طول تاریخ در مقابل خشونتهایی که در برابر آنها انجام شده است، مبارزه کرده‌اند و هرگز خود را تسلیم سرنوشت تحمیل شده بر آنها نکرده‌اند. این مبارزات به درازای تاریخ حکومتداری ادامه داشته و هیچ کدام از فشارها و سرکوب ذهنیت مردسالار نتوانسته است زنان را به تسلیم وا دارد.

زنان برای رسیدن به حقوق انسانی خود شجاعانه قدم برداشته و در این راه حتی جان خود را فدا کرده‌اند. نمونه‌ی زنانی که در طول تاریخ قهرمانانه برای رسیدن به یک زندگی آزاد علیه ظلم و زور قیام کرده‌اند، بسیار است. خواهران میرابل نمونه‌ی زنانیست که در مقابل دیکتاتوری ایستادند و در این راه شکنجه و در نهایت کشته شدند.

ما در حالی این روز را گرامی می‌داریم که این ذهنیت تا به امروز نیز به شیوه‌ای آشکار ادامه دارد. ممکن است که در هر کشوری با روش متفاوتی انجام شود اما از یک تفکر سرچشمه می‌گیرد که آن هم تفکر مردسالار و جنسیت‌گرا است که زن را به عنوان جنس فرودست می‌بیند که هرطور که دلش بخواهد با او رفتار می‌کند. آمار بالای کشتار زنان به بهانه‌های ناموس، تجاوز، کودک همسری، حجاب اجباری، ضرب و شتم فیزیکی، تهدید به کشتن، به کار گرفتن زنان به عنوان برده‌ی جنسی و ابزار تبلیغ، اسید پاشی، ختنه نمودن، سنگسار، زندان و اعدام و..... بخشی از روش‌های خشونت علیه زنان است.

درست است که با تلاش‌ها و مبارزات زنانی مانند رزا لوگزامبورگ، کلارا زتکین، اُلمپیا دیگوس و هزاران زن شجاع دیگر برخی قوانین را در کشورهای غربی به نفع زنان تغییر داده است. اما تا زمانی که تغییر در تفکر و ذهنیت جامعه ایجاد نشود هیچ قانونی نمی‌تواند از زنان در مقابل خشونت محافظت کند. اثبات کننده‌ی این حقیقت هم سطح بالای خشونت علیه زنان در سرتاسر جهان در زمان شیوع کرونا است. هنوز هم زنان در خاورمیانه به عنوان بخشی از اموال و دارایی مردان دیده می‌شوند که هر طور بخواهند با آنها رفتار می‌کنند. در قرن ۲۱ ذهنیت ضد زن و دارای قدرت تحت عنوان داعش زنان را در بازارها فروختند و تحت عنوان اسلام او را سنگسار کردند. پس تا پاکسازی کامل این تفکر و تا رسیدن به جایگاه حقیقی زنان، مبارزات ما زنان ادامه خواهد داشت.

زنان در روژهلات کوردستان و ایران برای رسیدن به زندگیی انسانی و برای رسیدن به حقوق مشروع خود همیشه در حال مبارزه بودههاند و در این راه فداکاریهای بسیاری انجام دادههاند و زندان و شکنجه و طناب دار هرگز اراده و عقیده‌ی زنان را کم نکرده است. رژیم جمهوری اسلامی که از همان آغاز سر کار آمدنش حقیقت ضد زن خود را آشکار کرد، امروز برای آنکه تفکر آزادیخواهی زنان در جامعه گسترش نیابد از تمام توان خود برای بدنام کردن زنان مبارز استفاده می‌کند و با هر روشی سعی در شکست اراده‌ی آزادیخواهی زنان دارد. در این راه از همه‌ی روشهای خشونت سیستماتیک خود علیه جامعه و زنان استفاده می‌کند.

در کوردستان با پیشاهنگی زنانی مانند سارا، بسی، بریوان، زیلان، بریتان و هزاران زن پیشاهنگ دیگر صفحه‌ای نو در تاریخ مبارزات زنان نوشته شده است و به امیدی برای همه‌ی زنان جهان تبدیل شده است و در نتیجه‌ی این مبارزات از همه‌ی کشورهای جهان، زنان برای ایجاد زندگی آزاد به مبارزات زنان کورد روی می‌آورند. در روژهلات کوردستان زنانی مانند زیلان پَپوله، زیلان سردشت، برفین چلچمه، شیرین علم‌هولی و صدها زن انقلابی دیگر، زندگی بر خط زن آزاد را انتخاب کردند هرگز به زندگیی بی‌ارزش رضایت ندادند و تسلیم ذهنیت مردسالار نشدند.

زندانی نمودن زنان فعال با اتهام اقدام علیه امنیت ملی، شکنجه‌ی روحی و جسمی زنان زندانی، اعدام زنان فعال سیاسی با اتهام محاربه، بدنام کردن زنان فعال، بخشی از اقدامات ضد زن جمهوری اسلامی ایران است. نمونه‌ی واضح این اقدامات هم شکنجه‌ی همه جانبه‌ی زنانی مانند نسرین ستوده، آتنا دائمی، گلرخ ایرایی، نرگس محمدی و زندانی کورد زینب جلالیان است تا اراده‌ی آنها را بشکند.

در چنین شرایطی تنها راه متوقف کردن این اقدامات ضد انسانی رژیم ایران اتحاد زنان و مبارزات مشترک است. ما زنان به عنوان پیشاهنگان جامعه می‌توانیم با ایجاد تفکر درست و گسترش آن در میان جامعه، آحاد مردم را آگاه کنیم و به این شیوه‌های خشونت که از حکومت سرچشمه می‌گیرد و در میان جامعه هم پخش شده است، پایان دهیم و به سمت جامعه‌ای آزاد گام برداریم.

ما به عنوان جامعه‌ی زنان آزاد روژهلات کوردستان کژار با ارزیابی شرایط کنونی ایران و به ویژه وضعیت کنونی زنان، کارزاری تحت عنوان "علیه اعدام و قتل‌عام زنان، زمان زمان حفظ زندگی آزاد است" را آغاز کردیم. این کارزار توسط زنان و آزادیخواهان مورد استقبال قرار گرفته است. اما باید به صورت متحد، ما زنان، حفظ زندگی آزاد را اساس مبارزات خود قرار دهیم. اشغالگری از تفکر مردسالاری سرچشمه می‌گیرد، به همین دلیل مقابله با این تفکر نیازمند اتحاد و مبارزات مشترک است. در هر جایی که زن آزاد حضور داشته باشد، مطمئناً در آنجا اشغالگری و زورگویی رخ نمی‌دهد.

در روز مقابله با خشونت علیه زنان باید بتوانیم این روح مقاومت که از خواهران میرابل و همه‌ی زنان قهرمان جهان مانند میراثی برای ما به جای مانده است، را زنده کنیم و از هر دین و ملتی که باشیم بتوانیم تفاوت‌ها را به اساس مبارزات مشترکمان تبدیل کنیم.

در پایان به عنوان جامعه ی زنان آزاد روژهلات کوردستان (کژار) در مرحله‌ای که اشغالگران درصدد هستند تا با نقشه‌ی از قبل طراحی شده در میان کوردها جنگ داخلی ایجاد کنند، از همه‌ی زنان کورد می‌خواهیم به عنوان پیشاهنگان جامعه با اتحاد خویش، توطئه‌ی دشمن را خنثی کنند و به سمت اتحاد ملی گام بردارند. همچنین از همه‌ی زنان، فعالان حقوق زنان، فمینیست‌ها و همه‌ی زنان بویژه در خاورمیانه و همه‌ی جهان می‌خواهیم که با اتحاد و مبارزات مشترک، زنی آزادی، جامعه‌ای آزاد و زندگیی آزاد به دور از خشونت، اعدام و قتلعام ایجاد کنند."