فراخوان کژار به افکار عمومی و سازمان‌های حقوق بشر جهان

جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان(کژار) درباره ربوده‌شدن یک عضو خود توسط نیروهای اطلاعات ایران در شهر سنه، به تمام سازمان‌های مدافع حقوق بشر در جهان فراخوان داد و مسئولیت جان وی را برعهده دولت ایران گذاشت.

جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان(کژار) با انتشار فراخوانی به دیده‌بان حقوق سازمان ملل در امور ایران و تمام نهادهای مدافع حقوق بشر در جهان، اعلام داشت که یک عضو آنان به‌نام «وریشه مرادی با کد سازمانی جوانا سنه» حین انجام وظایف تشکیلاتی‌اش در اطراف شهر سنه در روژهلات کوردستان توسط نیروهای اطلاعات این استان ربوده شده و تاکنون خبری از سرنوشت وی در دسترس نیست. کژار مسئولیت جان این عضو خود را برعهده دولت ایران نهاده و از تمام افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری جهان خواسته تا در این رابطه موضعگیری کنند.

متن فراخوان کژار به‌شرح زیر است:

به افکار عمومی، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران و سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر

در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ یکی از اعضای سازمان ما «جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان»، به نام وریشه مرادی، با کد سازمانی “جوانا سنه” که برای انجام فعالیت‌های سیاسی و سازماندهی زنان در روژهلات کوردستان حضور داشت در حوالی شهر سنه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شده و به مکانی نامعلومی منتقل شده است.
در طول این مدت با وجود پیگیری‌های مداوم خانواده‌ی رفیق‌مان وریشه مرادی، به نهادهای امنیتی، تاکنون از سرنوشت او اطلاعی به دست نیامده است. این موضوع افزایش نگرانی خانواده و سازمان ما، «جامعه‌ی زنان آزاد روژهلات کوردستان-کژار» در خصوص وضعیت او را به همراه داشته است.
با توجه به ناپدیدسازی قهری رفیق جوانا سنه از سوی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، مسئولیت جان این عضومان را بر عهده جمهوری اسلامی ایران می دانیم.
در همین راستا، از افکار عمومی، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر می خواهیم در خصوص ناپدیدسازی قهری رفیق جوانا و ” سناریو سازی های نهادهای امنیتی” علیه او اقدامات لازم را انجام دهند.

 ۴ مهر ۱۴۰۲

جامعه‌ی زنان آزاد روژهلات کوردستان-کژار