حمله گارد زندان به زنان محبوس در زندان گبزه

زنان محبوس در زندان گبزه اعلام کرده‌اند که گارد زندان به بهانه «معاینه» به سلول زندانیان زن وارد شده و به مزگین آیدن حمله کرده‌اند.

زندانیان پرونده پ.ک.ک و پاژک در زندان‌های رژیم ترکیه از روز ٢٧ نوامبر در اعتراض به حصر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

زنان زندانی در زندان نوع M زندان گبزه در گفتوگوی تلفنی با اعضای خانواده خود از نقض گسترده حقوق خود خبر داده‌اند.

زندانیان گفته‌اند که به دلیل شیوع ویروس کرونا از استفاده از مکان‌های عمومی محروم شده‌اند و گارد زندان از ارتباط زندانیان در سلول‌ها جلوگیری می‌کنند.

زندانیان همچنین از حمله ۴٠ گارد به ۴ سلول این زندان خبر داده‌اند. این حمله با دستور شعبه ٢ دادگاه کیفری صورت گرفته است.

همچنین روز ٢٧ نوامبر در حمله به سلول زندانیان اعتصابی ظرف‌های اختصاصی آنان را ضبط کرده و دفتر خاطرات، آلبوم و کتاب‌های آنان را نیز ضبط کرده و با خود برده‌اند.

به گفته‌ی زندانیان زن وسایل شخصی یک زندانی سیاسی به نام مزگین آیدین که به سرطان مبتلاست و به اعتصاب غذا پیوسته است از سوی گارد زندان ضبط شده‌اند.

آنان همچنین گفتند که دو زندانی از سوی گارد زندان به کرونا مبتلا شده‌اند.

به گفته‌ی زندانیان، گارد این زندان برای شیوع ویروس کرونا در میان زندانیان سیاسی زن عمدا بصورت گروهی به سلول‌های آنان وارد می‌شوند. زنان زندانی از وضعیت وخیم خود خبر داده و گفته‌اند که کسی صدای آنان را نمی‌شنود. آنان تأکید کرده‌اند که اعتصاب غذا را تا پایان دادن به حصر ادامه خواهند داد.