علیه کودک همسری در کمپین کژار شرکت کنید

ژیان مانی گریلای نیروهای مدافع زنان روژهلات کوردستان کژار به مسئله‌ی کودک همسری اشاره کرده و از همه درخواست نمود، در کمپین"کودک همسری، قتل‌عام زنان است" شرکت کنند.

ژیان مانی در ابتدا در مورد تفکر دولت دولت صحبت کرده و گفت؛"همه‌ی نیروهای حاکم از شیوه‌های گوناگونی برای از بین بردن جامعه استفاده می‌کنند. امروز اگر به حکومت اشغالگر ایران نگاه کنیم، روش‌های غیراخلاقی و ضد انسانی را به کار می‌گیرد. هر روز اخبار قتل و خودکشی و تجاوز به زنان را می‌شنویم، چون در اساس سیاست خود  را در وجود زنان به کار می‌گیرند."

مانی همچنین به کودک همسری اشاره کرده و اعلام نمود؛"یکی از مشخص‌ترین روش‌ها برای از بین بردن جامعه که رژیم اشغالگر ایران آن را به کار می‌گیرد، کودک‌همسری است و اینگونه زنان و جامعه را از بین می‌برد. کودکی که هنوز فرهنگ و روش درستی را فرا نگرفته است و هنوز به سطحی نرسیده که بتواند بر روی پای خود بایستد یا بتواند خود را اداره کند، این کار در حقیقت از بین بردن و قتل‌عام زنان است. اما متاسفانه ما هر روز با این رخداد مواجه می‌شویم و متاسفانه تعداد آنها نیز در حال افزایش است. همچنین این اقدام به عنوان کاری رسمی صورت می‌گیرد و رژیم اشغالگر ایران  این کار را رسمی نشان می‌دهد. اما می‌توانیم این رخداد را گونه‌ای از تن فروشی بنامیم، چون انسان‌ را بی‌اراده می‌کند. آنها را از انسان بودن دور می‌کند. چون کسانی که در سنین کودکی ازدواج می‌کنند، دیگر نمی‌توانند در مورد آینده‌ی خود فکر کنند. آنها رویاها و آرزوهای خود را از دست می‌دهند. این نیز خود به حلقه‌ی بردگی ادامه می‌دهد، چون خود وی برده شده و کودکان خود را نیز مانند برده بزرگ می‌کند."

ژیان مانی به کارزار کژار اشاره کرده و در ادامه می‌گوید:"باید در روژهلات کوردستان و ایران کمپینی با پیشاهنگی زنان برای صیانت از کمپین کژار انجام شود. ما به عنوان زنان اکنون باید از این بردگی آزاد شده و به دنبال آزادی باشیم. به ویژه زنان جوان روژهلات کوردستان و ایران هرگز نباید این بردگی را بپذیرند. این بی‌ارادگی و این سیاستی که رژیم ایران بخ آنها تحمیل می‌کنند را نباید قبول کنند. با هر روش ممکن باید علیه جنگ ویژه و قتل‌عامی که در مقابل آنها انجام می‌شود، به پا خیزند و با اعتمادی بسیار هدف خود را مشخص کند."

ژیان مانی از جوانان درخواست کرد تا به صفوف گریلاهای آزادی بپیوندند و گفت:"باید همه‌ی زنان جوان به نیروهای گریلا ملحق شوند. چرا باید در سنین کودکی به بردگی گرفته شوند و تا پایان زندگی خود نتوانند هیچ سرنوشت متفاوتی را برای خود انتخاب کنند؟ اما هیچ جوان و هیچ زن جوانی لایق اینگونه زندگی کردن نیست و به همین دلیل از همه درخواست می‌کنم، به ویژه از زنان می‌خواهم حقایقمان را بشناسند و به دنبال آزادی باشند."

ژیان مانی در پایان سخنان خود در مورد فاجعه‌ی کودک همسری اشاره کرد و گفت:"باید همه‌ی خلق ما و جوانان پیشاهنگ بدانند که دشمن به صورت تعمدی این حملات را انجام می‌دهد. جوانان جامعه را تحریک می‌کند و از سیاست جنگ ویژه استفاده می‌نماید. اما اگر این روش در هر خانواده‌ای وجود داشته باشد در حقیقت این خانواده دچار انحطاط و نابودی شده است. چه زن و چه جوان در وجود او جامعه را نابود می‌کنند. کودک همسری روش زندگی در جامعه نیست، برعکس فرهنگ و روش جامعه و به ویژه فرهنگ کوردی را از بین می‌برد. باید همه از همان سنین کودکی با حملات و جنگ ویژه و واقعیت کودک همسری آشنا شوند. همچنین بدانند که چه قتل‌عام‌ها و چه حملاتی در جریان است. باید همه در مقابل کودک همسری بایستند."