یونسکو حمله به شبکه ژن تی‌وی را محکوم نمود

مدیر کل یونسکو؛ آدری آزولای ضمن محکومیت یورش هوایی دولت ترکیه به کارمندان شبکه ژن تی‌وی؛ خواهان محاکمه عاملان این حمله شد.

در ۲۳ اوت سال جاری در جریان حمله پهباد جنگی دولت ترکیه در جاده مابین قامیشلو – عامودا در روژآوای کوردستان به ماشین شبکه ژن تی‌وی؛ راننده خودرو با نام نجم‌الدین فیصل جان‌باخت و خبرنگار دلیله عگید نیز به‌سختی مجروح شد.

در این راستا آدری آزولای مدیر کل سازمان یونسکو، ضمن محکومیت این یورش، خواستار محاکمه عاملان آن گردید.

نامبرده از مسئولین مربوطه درخواست نمود تا مطابق قطع‌نامه ۲۲۲۲ شورای امنیت سازمان ملل از خبرنگاران و همراهان آنان در شرایز جنگی نیز محافظت کنند. وی خواهان آغاز تحقیقات در این زمینه و محاکمه مسبین آن شد.