زنان آرژانتینی صدای خود را در در دفاع از ژینا و زنان ایران بلند کردند

زنان در آژانتین با برگزاری یک تجمع، حمایت از خود قیام‌کنندگان کوردستان و ایران را اعلام کردند. در سخنرانی‌ها گفته شد، حول محور "زن، زندگی، آزادی" می‌شود انتقام ژینا امینی را گرفت.

در پایتخت آرژانتین یک تجمع برای حمایت از شورش زنان برگزار شد. با فراخوان ٣٢ نهاد و شخصیت زنان آرژانتینی، صدها نفر در مقابل سفارت ایران در بوینس آیرس گردهم آمدند و به قیام روژهلات کوردستان و ایران درود فرستادند.

در سخنرانی‌ها قتل وحشیانه ژینا امینی توسط پلیس ایران محکوم شد. یکی از سخنرانان گفت ژینا امینی که به قتل رسید یک زن کورد بود. این اتفاق تصادفی نیست چون زنان در روند رهایی ملی، نقش اصلی را ایفا می‌کنند.

یک نماینده جنبش زنان کورد نیز در سخنرانی خود با اشاره به ژینا گفت ما باید انتقام قتل تمامی زنان را حول محور شعار "ژن، ژیان، آزادی" بگیریم و تشکل‌‌یافته شویم.