تحصن پدر عبدالله بزرگزاده مقابل مقر سپاه ایرانشهر

از سرنوشت یک فعال مدنی بلوچ که مدت ٢٠ روز است بازداشت شده هیچ اطلاعی در دست نیست و این بی خبری پدرش را وادار کرده تا در مقابل مقر سپاه ایرانشهر تحصن کند.

از سرنوشت یک فعال مدنی بلوچ که مدت ٢٠ روز است بازداشت شده هیچ اطلاعی در دست نیست و این بی خبری پدرش را وادار کرده تا در مقابل مقر سپاه ایرانشهر تحصن کند.

 

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، پدر عبدالله بزرگزاده می گوید پسرش به تجمع مسالمت آمیز برای درخواست محاکمه عاملان تجاوز به دختران ایرانشهر رفته بود و بعد از پایان تجمع توسط نهادهای امنیتی ایرانشهر بازداشت شده است.

 

در حالی که وزارت اطلاعات می گوید پسر آقای بزرگزاده در دست سپاه است اما سپاه اظهار بی اطلاعی می کند.

این فعال مدنی در هنگام بازداشت، یک فایل صوتی از گفتگو با ماموران لباس شخصی را منتشر کرده و حمیدی، مدیر کل دادگستری پس از آن گفته وی در حال تهیه فیلم و مستندات تجمع برای رسانه های خارجی و جو سازی بوده است.

 

 این در حالی است که بنابر قوانین بین المللی فیلم برداری از یک تجمع جرم محسوب نمی شود.