دانشگاهیان و پژوهشگران: بایکوت نهادهای تحت حمایت دولت ترکیه

شماری از پژوهشگران و دانشگاهیان برجسته فراخوانی را مبنی بر بایکوت نهادهای دانشگاهی و فرهنگی تحت حمایت دولت ترک منتشر کردند.

   فراخوان بایکوت نهادهای دانشگاهی و فرهنگی تحت حمایت دولت ترک از سوی پژوهشگران برجسته‌ای که در حوزه‌های مطالعاتی امپریالیسم غربی، کولونیالیسم، تاریخ و انسان‌شناسی خاورمیانه و جهان عرب، مطالعات جنسیت، مطالعات انتقادی نژادی و مطالعات مرتبط به ژنوساید و خشونت سیاسی فعالیت دارند، امضا شده است.

   حوزه منطقه‌ای این پژوهشگران و هنرمندان حیطه وسیعی از مناطقی مانند خاورمیانه و از جمله، کوردستان، ایران، ترکیه، فلسطین، اسرائیل، مصر، ارمنستان و جامعه دیاسپورای ارمنی، تونس، یمن، آفریقای جنوبی، سودان، هندوستان، مغرب، آمریکای لاتین، فرانسه، آلمان، کاتالونیا، ایالت باسک، ایرلند، آمریکا و انگلستان را در برمی‌گیرد. در میان امضا کنندگان می‌توان هنرمندان برجسته‌ای از سراسر جهان را یافت. این فراخوان برای توقف جنگ و بسط و ترویج ایده‌های روژآوا است.

   پروفسور دیوید گرابر در این باره می‌گوید: روژآوا پرچمدار امید خلق‌های جهان است که اخیرا با ژنوساید مواجه شده است. حمایت از روژاوا وظیفه تمامی انسانهای آزاده در سراسر جهان است. بی‌طرفی یک گزینه نیست.