زندانیان زندان مرکزی زاهدان از دسترسی کافی به آب محروند

زندانیان محبوس در زندان مرکزی زاهدان، از یک هفته قبل با جیره بندی و کمبود آب رو به رو شده و شرایط بسیار سختی را سپری می‌کنند.

زندانیان محبوس در زندان مرکزی زاهدان، از یک هفته قبل با جیره بندی و کمبود آب رو به رو شده و شرایط بسیار سختی را سپری می‌کنند.

 

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، دسترسی برخی از بندهای زندان زاهدان به آب در طول شبانه روز به ۴ تا ۵ ساعت محدود شده است. این شرایط علاوه بر کمبود آب آشامیدنی، استفاده از سرویس های بهداشتی و حمام را نیز برای زندانیان دشوار کردە است.

 

کمبود آب در این زندان باعث  آلودگی محیط و افزایش بیماری های واگیردار در بین زندانیان شده اما مسئولین زندان تدابیر درمانی خاصی برای این وضعیت در نظر نگرفته اند.

 

هنوز علت جیرەبندی آب در زندان مرکزی زاهدان مشخص نیست اما نام این زندان همواره به عنوان یک شکنجه‌گاه بزرگ در بلوچستان مطرح بوده است.