آخرین خبرها

05/03/2023
18:26 کوردستان بافل طالبانی در سالگرد راپه‌رین باشور کوردستان، خواستار اتحاد شد
18:19 جهان چین ظرفیت نظامی خود را افزایش می‌دهد
18:12 اروپا هزاران نفر پس از فاجعه قطار، دولت آتن را محکوم کردند
17:57 زنان سرحد: میراث راپرین آمد را زنده نگه خواهیم داشت
13:19 کوردستان اشغالگران ٢۴ بار چمچو و سیدا را بمباران کردند
13:15 کوردستان ه.پ.گ: با احترام از فرمانده شاهین شاهو یاد می کنیم
13:07 تازه‌ها در روستاهای ملتی دولت حضور ندارد
10:41 زنان گریلاهای یژاستار: 8 مارس برای ما روز رستاخیز است
10:28 اروپا برگزاری گرامیداشت یاد قربانیان زمین‌لرزه در مونیخ
10:20 اروپا در شهر یوپن بلژیک شب همدردی با آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه برگزار شد
10:12 کوردستان پژاک: انقلاب ژن، ژیان، ئازادی به وسعت تحقق رنسانس سنگین و باشکوه است
09:53 اروپا سمینار ژن، ژیان، ئازادی در زوریخ برگزار شد
08:12 اروپا ّمحکوم کردن دولت ترکیه در وین
04/03/2023
22:15 روژاوا - سوریه خلق کوبانی در مراسم تعزیە شهدا شرکت کردند
21:55 زنان برگزاری مراسم چهلم درگذشت کویستان داوودی در سلیمانیه
21:29 تازه‌ها سانجار: بیایید حول دموکراسی، عدالت و آزادی جمع شویم
21:00 زنان فراخوان زنان برای تجمع در ٨ مارس
20:31 تازه‌ها موج مسمومیت دانش‌آموزان به مدارس سنە و اورمیە رسید
19:58 کوردستان بابا شیخ در مراسم تعزیه شهید شیرزاد شمو حضور یافت
19:46 روژاوا - سوریه دولت اشغالگر ترکیه کوبانی را توپباران کرد: افراد زیادی زخمی شدند
19:38 کوردستان نبش یک گور دسته‌جمعی در یکی از روستاهای شنگال
19:29 کوردستان ماه گذشته ١٣ نفر در روژهلات کوردستان اعدام و ٨٢ نفر دستگیر شدند
13:59 زنان کمیسیون زنان ک.ن.ک: "ژن، ژیان، ئازادی" آینده را تعیین می‌کند
13:30 کوردستان ارتش اشغالگر ترکیه 27 بار حمله کرد
12:10 کوردستان حملات صورت گرفتە در شنگال در چارچوب پیمان ٩ اکتبر صورت می گیرند
11:30 زنان با محصولات دستی‌اش سر پا ایستاده است
11:16 کوردستان جنبش آزادی- کرکوک: ترکیه به نسل کشی خلق ایزدی ادامه می دهد
10:37 تازه‌ها انتشار ماهنامە سرخوبون
10:07 کوردستان شاهو: انقلاب ژن ژیان ئازادی در حال توسعه است
09:58 کوردستان نیروهای مدافع خلق هویت شهدای تپه هکاری را اعلام کرد
09:27 کوردستان دولت ایران دو کورد دیگر را اعدام کرد
08:46 زنان یک زندانی سیاسی زن در ایران: گواهی می دهم که در زندان به زنان زندانی تجاوز می شود
08:15 زنان استقبال زنان شمال شرق سوریه از ٨ مارس
07:29 تازه‌ها هیات رهبری حزب دمکراتیک خلقها امروز جلسه غیرعادی برگزار می کند
03/03/2023
19:45 کوردستان ارتش اشغالگر ترکیه 8 بار با هواپیماهای جنگی حمله کرد
19:35 زنان ک.ژ.ک: با عزم و پشتکار خود نتایج مهمی به بار آورد
17:13 تازه‌ها افسر سابق جبهه ترکمن بر اثر انفجار مرد
14:32 زنان زنان اورمیه: مبارزات زنان کل جامعه‌ی ایران را از استبداد و تبعیض نجات خواهد داد
13:19 کوردستان نیروهای مدافع خلق: به یک حمله گسترده پاسخ داده شد و یک اشغالگر مجازات شد
12:56 کوردستان رئیس مشترک کنگرە ملی کوردستان: لازم است موضع مشترکی در برابر معاهده لوزان اتخاذ شود
12:32 کوردستان کمک حزب دمکرات کوردستان به ارتش اشغالگر ترک در متینا
10:53 کوردستان حزب آزادی و دمکراسی ایزدیان: انجام حملات به شنگال ضربە زدن بە امنیت عراق است
10:12 تازه‌ها باید عبدالله اوجالان و همه زندانیان آزاد شوند
09:15 تازه‌ها گرامیداشت ٨ مارس از سوی پژاک
08:31 کوردستان با فشار ترکیه زبان ترکمانی بە زبان مکاتبات رسمی کرکوک اضافه می شود
07:39 کوردستان جمیل باییک: حاکمیت فاشیست آ.ک.پ کل خاورمیانه را تهدید می کند
02/03/2023
17:15 کوردستان خبات آندوک: کنفدرالیسم دمکراتیک مسیر دستیابی بە راە حل است
16:14 زنان با فریاد ژن ژیان ئازادی پیش بسوی انقلاب زنان
15:13 روژاوا - سوریه نیروهای سوریە دمکراتیک آمار ماه فوریه را اعلام کرد
14:12 کوردستان کنگره خلق: هوال راپرین در همه جا تأثیرگذار بود