آخرین خبرها

02/01/2023
09:47 کوردستان آمد شاهو: رژیم نمی تواند با ارادە آزاد خلقها بازی کند
09:38 تازه‌ها ترک دوغان: اگر ترور ساکینه جانسیز برملا می شد، ترور دوم اتفاق نمی افتاد
09:15 تازه‌ها اتژباریتا: لازم است عبدالە اوجالان بتواند با وکلای خود ملاقات داشتە باشد
08:52 تازه‌ها تشدید انزوا در سال ٢٠٢٢
08:19 تازه‌ها قفل ترور و انزوا را خواهیم شکست
07:41 تازه‌ها رئیس شهرداری پاریس از مرکز فرهنگی احمد کایا دیدار کرد
07:10 زنان وقف ٣٤ سال زندگی بە مبارزە
01/01/2023
19:54 کوردستان عملیات با سلاح های سنگین: ٢ اشغالگر مجازات شدند
13:51 کوردستان کاوه: در سال ٢٠٢٣ برای آزادی جسمی اوجالان مبارزه کنیم
11:51 تازه‌ها وکیل اوجالان: در صورت ادامە حمایتها، انزوا از میان می رود
10:26 کوردستان پژاک: ۲۰۲۳سال تحولات مدرنیته دمکراتیک از جانب خلق‌های کوردستان، ایران و خاورمیانه خواهدبود
09:22 روژاوا - سوریه فرهاد شامی: طرح حمله داعش شکست خورد
08:52 عملیات بروسک در جزیره ادامه دارد 32 تبهکار دستگیر شدند
08:50 تازه‌ها مادران شنبه: در سال جدید حق طلبی و عدالتخواهی را ادامه دهیم
08:45 کوردستان قتل جوان ٢٢ سالە جوانرویی توسط نیروهای امنیتی
08:41 کوردستان اهون چیاکو: پژاک در حال توسعە مداوم بودە و خلق نیز ترسی بە دل راە نمیدهد
08:05 اروپا کنگره خلق: سال ٢٠٢٣ سال سقوط فاشیسم AKP-MHP خواهد بود
08:00 کوردستان پیام کنفدرالیسم جوامع کوردستان برای سال جدید: لازم است مبارزه را توسعە بخشیم
31/12/2022
11:25 اروپا TJK-E و KCDK-E خواستار شرکت در مراسم بزرگداشت شهدای پاریس و بدرقه ی آنان شدند
09:12 روژاوا - سوریه مجلس سوریه ی دموکراتیک: خلق سوریه باید توافقات علیه خود را رد کنند
09:00 روژاوا - سوریه حسن کوچر: دولت دمشق هوشیار باشد زیرا در حال انجام اشتباهی تاریخی است
08:50 کوردستان تصاویر سلاح‌های کشف و ضبط شده از سوی گریلاها پخش شد
08:36 زنان اوین گویی، زنی کە مهر خود را بر انقلاب روژاوا زد
07:22 کوردستان گفتگو با پیمان ویان در مورد مسائل مطرح سال ٢٠٢٢
06:52 کوردستان زوزان چولک: ما سال ٢٠٢٣ را بە سال انتقام تبدیل خواهیم کرد
06:47 زنان ویان لیلا: در برابر فرهنگ تجاوز باید از خود دفاع کرد
30/12/2022
18:32 تازه‌ها امضاهای جمع آوری شده علیه اعدام در ایران پذیرفته نشد
14:04 کوردستان اشغالگران 14 بار با سلاح های ممنوعه حمله کردند
12:41 کوردستان پژاک: شهید روناهی برای آزادی خلق‌کورد و علیه جمهوری اعدام دست به عملیات‌فدایی زد
12:23 خانواده‌ها برای رفتن به امرالی درخواست دادند
11:59 یادداشت گامهای عملی برای بسط و تعمیق انقلاب ژن، ژیان، آزادی
08:57 تازه‌ها دیدار ائتلاف کوردستانی برای حمایت از حزب مناطق دموکراتیک
07:45 اروپا جنبش زنان کورد اروپاTJK-E : با انقلاب زنان انتقام ترور پاریس را خواهیم گرفت
07:40 کوردستان تداوم جنایات جنگی ارتش اشغالگر ترک
07:37 کوردستان سال ٢٠٢٢ سال قتل های سیاسی در باشور کوردستان بود
07:31 کوردستان پخش تصاویری از عملیات نیروهای گریلا
29/12/2022
12:17 روژاوا - سوریه کنگره استار: نیروهای بین المللی همدست ترور رژیم ترکیه هستند
11:31 کوردستان دوران کالکان: کورد هیچگاە دروغ یک قاتل بیمار را باور نخواهد کرد
10:57 تازه‌ها تداوم اعتراضها علیه کشتار پاریس در شهرهای بوردو، هیلبرون، استکهلم و مارسی
10:19 روژاوا - سوریه انتشار بیلان سالانە جنایات ارتش ترک از سوی نیروهای سوریە دموکراتیک
10:10 تازه‌ها حملە پلیس به بنای یادبود روبوسکی در استانبول
09:37 تازه‌ها تداوم جو امنیتی شدید در ایران
09:05 کوردستان گفتگو با زیلان وژین در مورد نگرانی از وضعیت رهبر آپو، آفرینندە فلسفه ژن، ژیان، آزادی
08:41 کوردستان انگیزک: ما در قبال کشتار پاریس کوتاه نخواهیم آمد
07:42 کوردستان بزرگداشت شهدای انقلاب ژن، ژیان، آزادی
07:10 کوردستان تداوم بازداشت و سرکوب شهروندان کورد از سوی نیروهای رژیم
28/12/2022
21:14 کوردستان برگزاری مراسم گرامیداشت شهید هلمت در سلیمانیه
21:05 کوردستان پروین بولدان: پرونده روبوسکی تا پاسخگویی قاتلان بسته نمی‌شود
13:40 کوردستان یک اشغالگر ترک در زاپ مجازات شد
12:54 کوردستان کالکان: بایستی به سوی امرالی راهپیمایی کنیم