آخرین خبرها

20/01/2023
12:15 کوردستان ارسال کمکهای هلال احمر کوردستان بە خانوادەهای روژهلاتی
11:38 تازه‌ها حمایت از خلقهای ایران در دانشگاە موزارت
10:44 زنان فرماندهی کل یگانهای مدافع زنان: در مقابلە با اشغالگری، مبارزە ما ادامە خواهد داشت
10:10 کوردستان تحویل جنازەهای ٥ مقتول مردین بە خانوادەهایشان
09:17 کوردستان اعلام هویت چهار گریلای شهید در گابار
08:10 کوردستان کشتە شدن چهار نظامی اشغالگر ترک در چمچو
19/01/2023
13:12 کوردستان شلیک بە یک اتومبیل در ماردین: ٣ کشتە و ٢ مجروح
12:10 روژاوا - سوریه تدارک برای برگزاری کنگرە نیروها و شخصیتهای دمکراتیک
11:36 تازه‌ها رهبر ما شکوە و سربلندی ما ست، برای آزادی وی مبارزە کنید
10:53 کوردستان تداوم موج گستردە دستگیریها در روژهلات کوردستان
10:11 تازه‌ها نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها: درهای امرالی را باز کنید
09:31 کوردستان پیام کنفدرالیسم جوامع کوردستان بە مناسبت اقدام محمد آکار
08:57 کوردستان مجازات سە اشغالگر در زاپ
08:21 کوردستان جنازە گریلای شهید، پلنگ قوسر بعد از چهار ماە شهادت بە خاک سپردە شد
07:38 تازه‌ها گرامیداشت یاد و خاطرە ویسی تاش و محمد آکار در ژنو
17/01/2023
12:10 کوردستان او قلبش را با عشق به آزادی بزرگ کرد
11:21 تازه‌ها هشدار آلمان به دولت ترکیه
10:46 جهان تعویق مذاکرات روسیە و ایران
10:28 کوردستان یکی از اعضای اتحادیه میهنی کوردستان: توافق بغداد و اربیل برای شنگال بسیار خطرناک است
10:11 کوردستان حسن جودی: در جنوب کوردستان در سه جهت جنگ ویژه در جریان است
09:42 زنان نتایج کنگرەی نهم کنگرەی ستار منتشر شد
09:14 تازه‌ها کمیته راهپیمایی طولانی: بیایید دور رهبر آپو جمع شویم
08:58 زنان ریحان لوقو: ما در یک روز تاریخی، کنگره ای تاریخی برگزار کردیم
08:39 کوردستان اشغالگران 11 بار با سلاح شیمیایی حمله کردند
08:17 کوردستان مردم رانیه انزوا و حملات شیمیایی را محکوم کردند
08:02 زنان مبارزه ی آزادی زنان در سال 2023 به بالاترین سطح خود خواهد رسید
07:43 کوردستان حملات نظامیان ترکیه به پناهجویان در حال افزایش است
07:27 تازه‌ها برگزاری مراسم یادبود شهدا در دویسبورگ
07:08 تازه‌ها اعتراض کوردها به معاهده لوزان در صدمین سالگرد آن
16/01/2023
18:42 کوردستان مشارکت مادران صلح در مراسم گرامیداشت گریلای ی.ر.ک هوگر دلیل
11:38 زنان زنان در سال ۲۰۲۳ بە مراتب قوی تر خواهند شد و مبارزه خود را تداوام خواهند بخشید
11:02 تازه‌ها درگذشت گاسپار میکلوش تاماس، فیلسوف مجارستانی و دوست کوردها
10:29 تازه‌ها ارسال نامە کمیته دفاع از عبدالله اوجالان به گوترش
09:58 کوردستان سارا را با داستانهای برخودان گریلا شناختم
09:21 روژاوا - سوریه نوروز احمد: بیایید حملات دشمن را خنثی کنیم
08:57 کوردستان حزب دموکراتیک خلق های آمد : سال ۲۰۲۳ ،سال آزادی عبدالله اوجالان خواهد بود
08:36 تازه‌ها گردهمایی بزرگ در کارتال استانبول؛ بیایید در مقابل جنگ و فقر بایستیم
08:11 کوردستان برگزاری مراسمی برای تجلیل از فرماندە زردشت شنگالی
07:52 کوردستان ھ.پ.گ یاد شش گریلای شهید سال 2017 را گرامی داشت
07:23 تازه‌ها اوجا، مجازات انضباطی علیه عبدالله اوجالان را به موضوع روز در مجلس تبدیل کرد
07:12 تازه‌ها فراخوان راهپیمایی در حمایت از انقلاب زن، زندگی، آزادی/ آلمان ـ کلن
15/01/2023
20:19 کنفدرالیسم جوامع کوردستان: ویسی تاش شهید کوردستان است
20:17 تازه‌ها اوزسوی: سیاست دشمنی با کوردها بە بن بست خواهد رسید
20:13 کوردستان سکینه جانسز شکنجەها را به مبارزه علیه دشمن بدل کرد
13:03 کوردستان ه.پ.گ: 3 نظامی اشغالگر ترکیه در زاپ مجازات شدند
11:21 کوردستان حضور صدها نفری در مراسم تشییع جنازه بوبو تاش
11:11 زنان برگزاری مراسمی بە مناسبت هجدمین سالگرد تاسیس کنگره ستار
11:06 کوردستان درخواست کانون وکلای جوله مرگ برای دیدار با رهبر خلق کورد
10:29 روژاوا - سوریه اعضای بلندپایه میت نیز در حمله به زندان حسکه شرکت داشته اند
10:24 کوردستان حملات ارتش اشغالگر ترک با سلاح ممنوعه ادامه دارد